Jesaja se profesie

Babel is geheel en al vernietig, presies soos Jesaja dit geprofeteer het. Die dik mure om die stad is verwoes en die stad is in puin gelê. Die Mediërs en die Perse waarvan hy skryf, was geen groot krag in sy leeftyd nie. Die Mediërs was ‘n klein nomadiese groep, en tog het hy geprofeteer dat hulle Babel sou vernietig. Dit is honderde jare later vervul toe Darius die Mediër, koning Belsasar vermoor het. (Daniël 5)

 

Wanneer ‘n mens hierdie eeue oue profesieë lees in die lig van die geskiedenis wat aan ons bekend is, is dit duidelik dat Jesaja hierdie profesieë onder leiding van die Heilige Gees neergeskryf het – hy het dit nie net uit sy duim gesuig nie.

 

Ons kan seker wees dat daar niks in hierdie wêreld is wat die regverdige veroordeling van God kan weerstaan nie. Daarom, kom ons hou ons oë gerig op dit wat saak maak – op God en sy beloftes aan ons.

 

Gebed: Here, ons dank U vir hierdie eeue oue profesieë wat ons verseker dat u woord die waarheid is, en dat alles wat U beplan het en wat U ons beloof het, bewaarheid sal word. Help my om hierdie week op u ewigdurende waarhede te fokus. 

Amen

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.