Jesus gee die ewige lewe


Wie is hierdie almal wat die Vader vir Jesus gegee het? Dit is die uitverkorenes. Wie is die uitverkorenes? Dit is elkeen wat glo dat Jesus die ware en enigste Verlosser van alle tye en vir alle mense is. Wie is dit wat dit glo? Dit is elkeen wat deur die kragtige werk van die Heilige Gees die genadegawe en voorreg ontvang om in Jesus te glo. Wat moet ek doen om dit te glo? Ek kan my hele lewe oop stel en ontvanklik wees dat die Heilige Gees in my werk. Hoe weet ek dat die Heilige Gees so in my werk? Ek weet dit nie altyd deur ‘n bonatuurlike gevoel of gebeurtenis nie, maar ek kan God op sy beloftes in sy Woord neem. Wat belowe God vir my in sy Woord? God belowe dat Hy niemand sal wegwys wat in opregtheid na Hom kom en mooi vra dat die Heilige Gees in hom sal werk nie.

En neem kennis: Jesus het nog nooit ophou bid soos wat Hy in Johannes 17 bid nie. Hy is steeds lewend en aktief vandag besig om te bid en deur die Gees te werk dat meer en meer mense die ewige lewe ontvang. God se koninkrykswerk gaan steeds elke dag voort deurdat verlore sondaars tot bekering kom, en dan “die enigste ware God, en Jesus Christus” ken (vers 3) en al hoe beter leer ken. En dit is die ewige lewe wat reeds begin het vir elkeen wat glo in Jesus.

Jesus bid vandag vir jou.

Jesus bid vandag dat jy God sal ken.

Jesus gee graag vandag vir jou die ewige lewe! 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.