Jesus — meer as net Verlosser


 

  • Jesus in ’n tyd geleef het toe daar ook maar strominge in die wêreld, die politiek en in sy eie land was. Net soos vandag was daar maar altyd heersers wat Hom nie geken het nie en glad nie goeie leiers was nie … tog het dit Hom nie verhoed om voluit die evangelie aan álle mense te verkondig nie. Sy liefde het alle mense omarm.

  • Jesus het nie sonder gesins- en verhoudingsprobleme geleef nie. Sy ma moes maar dwarsdeur haar lewe die smaad van ’n ongehude moeder dra, sy pa het in ’n skrynwerker-winkel kop bo water probeer hou, sy eie broers het Hom soms nie verstaan nie en in sy eie geledere was daar iemand wat Hom aan die dood sou uitlewer.


Ons Jesus was ook hier tussen ons om vir ons te wys hoe om te leef.

Jesus, sal U my help om elke dag meer soos U te wees, meer soos U te leef?

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.