Jesus-mense weet liefde kom van God


Nou kan ons beter verstaan:

NB Jesus-mense bestaan in liefde!

Liefde wat van God kom, is ‘n integrale deel van Jesus-mense. Almal wat die guns in God se oë vind om te glo dat Jesus se sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe waarborg, word verander in liefde. Hulle begryp wat God-liefde is:

God-liefde word nie aan- en afgeskakel nie; dit is ‘n permanente goddelike bestaansvorm deur die krag van die Heilige Gees; dit is ‘n voelbare en sigbare lewenswyse; dit is ‘n bevrydende en vernuwende manier van lewe; dit is onvoorwaardelik; dit ken geen begin of einde; dit kan nie uitgeput raak nie; dit kan nie met die menslike verstand volledig begryp word nie; dit het geen gelyke in die geskape werklikheid nie; dit kan nie nou al volledig beskrywe word nie…

… want dié liefde, is God self!

En Jesus het vir ons kom wys wie God is. Hoe het Hy dit gedoen?

Hy het die hemelse heerlikheid verlaat, Hy het sy lewe gegee, Hy het die hoogste offer gebring, Hy het die volledige prys vir ons sondevergifnis betaal, Hy het na drie dae uit die dood opgestaan, Hy het opgevaar hemel toe, sy Gees is uitgestort op Pinksterdag …

Hy het deur sy Gees tot binne-in Jesus-mense gekom, Hy sit God-liefde voort in elkeen van ons wat ons lewens oopmaak vir Hom!

Hierdie God-liefde is wie God is.
Hierdie God-liefde is wie Jesus is.
Hierdie God-liefde is ons Jesus-mense! 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.