Jesus – nog altyd Eerste


Om dit net eenvoudig te verduidelik: God Drie-enig bestaan nog altyd, Hy skep die aarde en alles daarmee saam vir Homself, Hy is self die doel van die skepping. En steeds ter wille van Wie Hy is, maak Hy die mens deel van sy herskeppingsplan. So word Jesus as mens gebore om nie net Skepper te wees nie, maar ook Herskepper. Jesus is Enigste en Eerste Verlosser. Hy is die Enigste mens wat gebore is wat volledig ook God is. Daarom word Hy ook die Enigste en Eerste Gekruisigde en Opgewekte mens wat God bly.

Hierdie agtergrond is krities belangrik vir elkeen van ons om die volgende rede. Soos wat die skepping ter wille van God en sy Seun begin het, het die herskepping ook ter wille van God plaasgevind. En die beste van dit alles is dat elke wedergebore kind van God is deel van die herskepping. En die herskepping is deel van die voltooiing van God se verlossingsplan. Jesus is die sleutel tot die suksesvolle uitvoering van die herskepping. Alles is onderweg na die nuwe aarde en die nuwe hemel. En ‘n nie-weglaatbare gebeurtenis in hierdie plan, is die geboorte van Jesus en tegelyk die wedergeboorte van elke kind van God.

Jesus se koms na/geboorte op aarde beteken dus onder andere vir ons:
• In Jesus sien ons wie God werklik is;
• Jesus tree namens God op; en
• Ons deel in die groot voorreg van wie Jesus is.

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.