Jongmense wat nie die kerk verlaat nie

  • Hulle was bekeer.

Paulus sukkel nou nie met woorde soos ‘nominale Christen’  of ‘’n goeie kind’ nie. Hy laat baie min beweegruimte as hy van bekering praat: Iemand wat aan Christus behoort is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom (2 Korintiërs 5:17). Ons moet ophou tevrede wees as jongmense jeuggroepe bywoon. Ons moet bid dat die Heilige Gees in hierdie jongmense se harte werk. Ons moet weer op bekering fokus. Dit is bekeerde jongmense wat aanhou om vir Jesus Christus lief te hê en die gemeente te dien.

 

  • Hulle is toegerus, nie vermaak nie

Vermaak is nie verkeerd nie, maar mense wat met jongmense werk, moet gereeld die woorde van Efesiërs 4:11 – 12 herhaal. Daar sê Paulus hoekom die Here sekere werkers vir die kerk gegee het: Sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Christus gee leermeesters vir die gemeente nie om jongmense te vermaak nie, maar om hulle toe te rus.

 

  • Hulle ouers het die evangelie aan hulle verduidelik

Jeugleiers sukkel om jong mense toe te rus as hierdie toerusting nie in die jongmense se ouerhuis versterk word nie. Een ding wat jongmense wat nie die kerk verlaat nie, onderskei, is ‘n ouerhuis waar die evangelie sentraal gestaan het en nie op die periferie nie. Hulle moes eredienste bywoon; hulle is aanspreeklik gehou vir wat hulle doen; hulle ouers het huisgodsdiens gehou.

 

Hierdie is nie ‘n absolute formule nie. Kinders uit Godvresende gesinne verlaat die kerk; kinders uit gebroke gesinne vind Jesus Christus. Gee leiding aan ‘n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie (Spreuke 22:6). Dit werk nie 100% so nie, maar dit is ‘n beginsel wat deel is van God se plan vir ons.

 

Bron:  bybelkennis.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.