Die sleutel tot ‘n rein lewe

En dan nog al die wette wat in die Bybel vir ons die sonde deeglik uitspel. En Paulus wat sê hoe alle mense van nature is: “Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en gemeenheid; hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad; hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand; hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers; hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvogtig.” (Romeine 1:29 tot 31)

Dis mos maklik: bly net weg van die sonde, breek met die sonde, draai jou rug op die sonde, moenie toegee aan versoekings nie, doen net wat reg is, leef ‘n rein lewe …

NEE! NEE! NEE! 1000 maal NEE!

As ek en jy sélf van die sonde kon wegbly, sélf met die sonde kon breek, sélf ons rug op die sonde kon draai, sélf nie toegegee het aan versoekings nie, sélf doen wat reg is, sélf rein kon lewe … dan het Jesus onnodig vir my en vir jou aan die kruis gesterwe! “As ’n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het.” (Galasiërs 2:21b)

“Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.” (Galasiërs 5:25) Hierdie is die antwoord tot ‘n radikale Jesus-mens-lewe. My gees en God se Gees werk saam aan my reinheid en gehoorsaamheid. Soos wat die Gees God se wet op my hart skrywe, gee ek spesifiek my spontane samewerking. So min mense hoor dit of verstaan dit. Solank my Jesus-lewe van my eie inspanning en eie pogings afhanklik is, sal ek ‘n mislukking voel en wees.

Só werk dit: ek is sondig, ek hoor die goeie nuus van Jesus, sy Gees praat met my hart, Hy werk herskeppend in my sondige hart, Hy vernuwe en reinig my van binne, Hy maak my aan Hom gehoorsaam met my gewillige samewerking, ek word al hoe meer Wie Hy in my is – dit is alles net God se onverdiende guns aan my!

Die sleutel tot ‘n rein lewe is 100% in God se Gees se hand en ek gee 100% my samewerking – Hy alleen laat jou rein lewe soos Hy wil en alleen kán, maar jy wíl rein lewe! Allegories toegepas op ons fokusteks: as jou eie pogings jou laat struikel, laat kap dit af!

 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.