Jy’s vry!


Paastyd is paaseier–tyd. Regoor die wêreld koop miljoene mense elke jaar met die aanloop tot Paasfees blink–mooi en spesiaal–verpakte paaseiers. Ongeag land, kultuur, geloof of lewenstyl is dit asof die paashaas–eiers vir ’n vlietende oomblik ’n stukkie vreugde behoort te gee: so asof die mens hoop dat die hol sjokolades tóg ’n bietjie vervulling vir hul leë siele sal bring.

Maar: wat beteken Paasfees werklik vir die wêreld? Is dit bloot ’n tyd vir tradisionele wegsteek–lekkergoed en ’n paar dae se rus? Gryp die wonder van Christus se koms, kruisiging en opstanding nog enigsins ons aan–alles–gewoond–wees–verbeeldings aan? Belangriker nog: Wat beteken Paastyd vir jóú? Besef en herdenk jy elke jaar hierdie betekenisvolle tydperk met die hernieude vreugde dat die Seun van God ook jóú lewe vir altyd kom verander het?

Ons is totale sondaars: mense vol foute en gebreke wat nie in staat is om onsself te red nie. Met Christus se koms en sy sterwe het God as’t ware sélf die offer vir ons sondes gestuur — Homself gegee — sodat ons as verloste kinders kan leef! Wat ’n groot God het ons nie! ’n God wat sélf vir ons sonde kom betaal het, ons uit die kettings van sonde kom verlos het … sodat ons elke dag as vry mense kan leef! Want óns God het vir ons sondes gesterf en daardeur die bose magte oorwin sodat ek en jy in ’n nuwe wêreldorde kan leef. Met sy daad is ons deur ons doop en geloof verenigde kinders van Hom. Hoor jy: jy is, danksy Jesus, deel van die rykdom van God — nou en altyd!

Kom ons, kinders van die Lam, bid dat Paasfees elke jaar vir ons almal sielsverrykend sal wees omdat:

 

  • ons opnuut gló dat die Jesus van die leë graf dié Here en dié God is;

  • ons werklik sonde– en skuldbevryding aan die voet van die kruis ervaar;

  • ons toelaat dat die Gees ons harte soos paaseiers oopbreek sodat ons sy genade–liefde sal indrink en;

  • die wonder van die verlossingboodskap ons met ewigheidshoop vul.


Daar is selfs nog meer rede om fees te vier: ons kan nou al dag vir dag in blydskap voor God leef. Dit is net aan ons Here Jesus te danke. Deur sy dood het Hy gesorg dat ons saak met God reg is. Romeine 5:11 Mag die ware betekenis van die Pase elke dag vir jou reënboog–vreugde bring.

Here, die lewe het ons geleer om blink papiertjie–mense te wees terwyl ons eintlik hol van binne is. Kom woon by ons, lééf in ons harte en vul ons leë bestaanslewens met die oorvloed van u genade en die heerlikheid van u seën!

Bron:ekerk.org