Kan Christene Mediteer?

 

Die verskil tussen die heidense gebruike en die Christelike meditasie is dat die Christen nie dieselfde fisiese bewegings en posture aanwend nie, en dat die inhoud van nadenke die Skrif is. Mens moet versigtig wees om nie sommer net Oosterse meditasie tegnieke aan te wend en te versmelt met Christelike meditasiepraktyke nie. Ander geloofstradisies moet nooit die unieke aard van die Christendom verduister nie. Tegnieke wat opbouende bydrae tot die unieke aard van die Christelike geloof kan lewer, kan aangewend word. Christelike meditasie behels die nadenke aangaande die Skrif. Wat mens byvoorbeeld kan doen is om ‘n Bybelse vers of die Onse Vader oor en oor op te sê. Indien mens dit doen, fokus mens op elke liewe woord en die betekenis daarvan. Hierdie gebruik kan baie opbouend vir die geloofslewe wees.

So vroeg as die sesde eeu het Benedictiniaanse monnike meditasie in die vorm van die Lectio Divina beoefen. In die vroeë middeleeue het Guigo II die proses van meditasie vir Christene beskryf as lectio (om die Bybel te lees), meditatio (meditasie/herhaling), oratio (gebed) en contemplatio  (nadink). Ander Christelike leiers wat meditasie beklemtoon het was Ignatius van Loyola en Teresa van Avila (lg in 16de eeu).

Indien Christene vandag gefokus nadink oor die Skrif, kan dit heilsaam en opbouend wees op geestelike en selfs fisiese vlak. Onlangse studies in die neurowetenskappe het die positiewe effek van meditasie uitgewys en aangetoon dat dit op fisiologiese vlak bloeddruk en stresvlakke verlaag. Gebed is ook God se gawe aan die mens. Luther was bekend daarvoor dat wanneer hy baie werksdruk gehad het, hy meer gebid en gemediteer het op die Woord. Gebed en meditasie kan jou lewensuitkyk vernuwe en jou die geskenk van nuwe geestelike lewenskrag skenk.

Bron:  http://www.bybelkennis.co.za/Algemene-Artikels-Bybelse-Temas-en-Sake/Kan-Christene-mediteer.html

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.