Karakter versus reputasie

 


Hoeveel van ons laat nie toe dat die wêreld ons identiteit bepaal nie? Hoeveel van ons voel nie elke dag miserabel en ’n mislukking omdat jy nie aan ander mense se standaarde voldoen nie? Hoeveel van ons word nie grootliks deur ons verlede gedefinieer en alles wat daar skeefgeloop het nie?


Jy is geskape na die beeld van God.


Jy is deur God in die moederskoot gevorm en sorgvuldig aanmekaar geweef.


In Christus is jy vrygespreek.


In Christus is jy ’n nuwe mens.


In Christus is jy regverdig.


In Christus is jy deel van God se huisgesin.


In Christus is jy meer as oorwinnaar.


In Christus is jy verteenwoordiger van God.


Dit is wie jy is. Dit is jou karakter en dit is wat saakmaak vir God.


Leer in die lewe om minder bekommerd te wees oor jou reputasie. Leer om jou energie nie daarin te sit om ander mense te beïndruk en te plesier nie. Vind jou vrede en uiteindelik jou vreugde in wat God oor jou sê. Dit sal jou waarlik vry maak.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.