Kerk huldig nie Geloftedag


Dat hierdie ’n skandelik versuim en ’n aanval op ons Afrikanergeskiedenis in lyn met ANC-beleid om die Afrikanergeskiedenis te dekonstrueer – ook in my gemeente – beteken,  is duidelik. Maar ook belangrik is om te vra hoe op aarde so ’n gebeure moontlik geword het, want as ek in die kerk rondkyk sien ek talle Afrikaners raak van wie ek oortuig is net met afkeer van ons leraar se opmerkings moes kennis neem.

Onlangs was daar in Brittanje groot ontsteltenis en ’n polemiek in die pers daaroor dat ’n beampte van ’n munisipaliteit twee kinders uit die sorg van ’n egpaar geneem het op grond daarvan dat hulle lede was van die “United Kingdom Independence Party”,  ’n klein minderheidsparty in Brittanje , maar wat darem dertien verteenwoordigers in die Europese parlement het. 

’n Amptenaar het met groot selfvertroue ’n ingrypende maar verkeerde beleidsbesluit geneem wat slegs op die vlak van die gekose verteenwoordigers van hulle gemeenskap moes lê.  

My waarneming is dat die politieke manipulering van sake in my gemeente net moontlik geword het omdat ons toegelaat het dat die betaalde beamptes (die leraars) die beleidsbesluite van die gemeente by die gemeentelede oorgeneem het. Hoe die situasie reggestel kan word, weet ek nie, maar intussen heroorweeg ek my geldelike bydrae tot die gemeente as protes teen die regering van die beamptes.

Bron:  Rapport.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.