Ek’s so bly Hy was hier!

Maar nou hét die Seun wel aarde toe gekom, hét Hy vir ons die waarheid gebring en het Hy, ten spyte van Sy bloedsweet-vrees, die pad na die kruis voluit geloop. En nou … is ons — mense wat Sy uitnodiging aangeneem het — verlostes. Mense wat met hoop, sekerheid en verwagting kan leef omdat ons weet dat die Seun ook hemel toe gegaan het om vir ons plek te gaan berei.

Liewe medegelowige, kom ek en jy drink weer in hierdie maand, wanneer die kersversierings ons om elke draai begroet, hierdie wonderlike vrede in. Kom ons maak weer in hierdie maand hierdie waarheid ons eie en sê sommer net weer vir Hom:

Dankie Here, dat U, toe U besef dat ons onsself nie kan red nie, u Seun gestuur het. Dankie Here Jesus, dat U vir my gesterf het en ek daarom eendag sal hoor: “Welkom, my kind. Welkom in die troonsaal van jou Vader.”

O Heer, dankie dat U vir my gekom, gesterf het … dat U vir my leef!

Bron:  Ekerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.