KERK TOE GAAN – OF NIE

 

3. Daar is soveel verskillende kerke, ek kan nie besluit na watter een toe om te gaan nie.

4. Ek het gegaan, maar ek het gou verveeld geraak en toe besluit om nie weer te gaan nie.

5. Ek gaan met spesiale geleenthede kerk toe.

6. Nie baie van my vriende gaan, so ek gaan ook nie kerk toe nie.

7. Ek sal gaan wanneer ek bietjie ouer is.

8. Ek het net nie tyd nie, my program is te vol.

9. Die kerk is of te warm of te koud.

10. Die kerk is net agter geld aan.

Ek het hulle bietjie hieroor laat gesels, en toe die volgende vergelyking gebruik wat hulle aan die giggel gesit het:

Sê nou jy sou op dieselfde manier redeneer oor bad:

1. Ek is as kind gedwing om te bad, nou bad ek nie meer nie.

2. Mense wat bad dink hulle is skoner as ander – daarom bad ek nie.

3. Daar is soveel verskillende soorte seep – ek kan nie besluit watter een om te gebruik nie, nou bad ek liewers nie.

4. Ek het op ‘n stadium gebad, maar ek het gou verveeld geraak en toe besluit om nie meer te bad nie..

5. Ek bad net met spesiale geleenthede.

6. Nie baie van my vriende bad nie, so ek bad ook nie.

7. Ek sal bad wanneer ek bietjie ouer en bietjie vuiler is.

8. Ek het net nie tyd nie, my program is te vol.

9. Die water is nooit die regte temperatuur nie – veral nou met ESKOM.

10. Die ouens wat seep maak is net agter geld aan.

Op die ou end het ek tien redes gegee waarom ek kerk toe gaan:

1. Ek is daarvan oortuig dat die Here my geroep het om in ‘n verhouding met Hom te leef, en kerk toe gaan is deel van my verhouding met die Here.

2. In die kerk en tydens die erediens beleef ek die teenwoordigheid van die Here. Nie elke keer op dieselfde plek of dieselfde manier nie, maar tog.

3. Elke keer as ek op ‘n Sondag-oggend kerk toe gaan, vier en verkondig ek die opstanding van die Here Jesus. Die Joodse Sabat was op  Saterdag – Jesus het op ‘n Sondag opgestaan.

4. Wanneer ek kerk toe gaan is ek gehoorsaam aan die Woord van die Here (Hebr. 10:25) en doen ek wat Hy van my verwag.

5. Ek volg die voorbeeld van die eerste Christene. (Hd. 20:7)

6. Ek volg Jesus se voorbeeld – dit was vir Hom ‘n gewoonte, (Lukas 14:6) ek kan maar dieselfde gewoontes as Hy hê.

7. Die kerk, erediens en die saamwees met ander gelowiges help my om geestelik te groei.

8. In die kerk en die erediens kom ek ook in aanraking met mense van wie ek soms nie, hou nie, en dan leer ek om ook met sulke mense oor die weg te kom. Ek leer verhoudingsvaardighede.

9. Die kerk en die erediens is die plek waar ek die geleentheid kry om die gawes wat die Here vir my gegee het te gebruik.

10. Die kerk is vir my soos ‘n spanpraatjie in die kleedkamer voor ‘n wedstryd. Ons Kaptein (Jesus Christus) herinner ons aan die wedstryd wat voorlê  en wat belangrik is, terwyl ons Afrigter (Die Heilige Gees) ons herinner aan alles wat ons geoefen het en hoe ons dit moet gebruik wanneer die wedstryd aan die gang is.

Bronhttp://attie.wordpress.com/2008/05/19/kerk-toe-gaan-of-nie/#more-347

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.