DIE JOODSE HUWELIKSTELSEL (Deel 2 van 6)

Dit is ook gedurende hierdie tydperk dat die bruidegom weggaan en ʼn plek gaan voorberei (ʼn huis bou) vir sy bruid. Dit was dan die vader van die bruidegom wat besluit het wanneer die huis geskik is vir die bruid om in te bly en slegs dan het hy die bruidegom toegelaat om sy bruid te gaan haal. Van daar dan die uitdrukking in Mattheus Mat 24:36 Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

 

Om dat die periode gewoonlik ʼn jaar was en die bruid geweet het wanneer die bruidegom weg is om ʼn plek te gaan bery, het sy die seisoene dopgehou en so doende geweet min of meer wanneer die bruidegom kom om haar te kom haal en kon sy dan gereed wees vir hom.

 

 

b.         Die Toepassing op die Bruid van die Messias

 

Die toepassing is dan dat die kerk (die ware gelowiges) op die huidige oomblik in ʼn proses is om gereed/heilig gemaak te word vir die bruidegom. Twee Skrif gedeeltes handel oor hierdie fase van die Joodse Huwelik Stelsel: 2Cor 11:2 Want ek is jaloers oor julle met ʼn goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een Man verbind, om julle as ʼn reine maagd aan Christus voor te stel. Paulus noem hier dat die kerk verloof is aan een Man met die doel om haar as ʼn reine maagd aan die Messias voor te stel. Sy is nou in ʼn tydperk van voorbereiding waar die bruid voor bery word om ʼn paslike vrou vir haar Man te wees sodat wanneer daardie dag kom sy gereed kan wees.

 

Die tweede Skrif gedeelte is Eph 5:26-27 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die Woord, 27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Volgens vers 26 is die kerk besig om ʼn reinigings proses te ondergaan. Die woord “te heilig in Engels sanctify” beteken om op sy te sit / eenkant te sit. So die kerk word nou op sy gesit of eenkant gesit vir die Messias wanneer Hy kom in ooreenkoms met 2 Kor 11:2 om as ʼn reine maagd aan Hom voorgestel te word. Verder se vers 26 vir ons, ons word gereinig “met die waterbad deur die woord”. Dit beteken nie die doop nie, maar die water van die Woord van God. God se Woord is vir ons soos ʼn water bad, hoe meer ons dit bestudeer en tyd daarmee spandeer hoe reiner word ons. En hoe meer die gemeente leef in ooreenstemming met die Woord van God, hoe meer word sy die maagd wat aan Hom voorgestel sal word.

 

Vers 27 gee die rede vir die heilig making in vers 26, en dit is om ʼn glorieryke kerk aan Hom voor te stel wat maar net ʼn ander manier is om te se dat die kerk as ʼn reine maagd aan Hom voorgestel sal word. Hy gaan dan voort en gee vier karaktertrekke van n glorieryke kerk.

 

  1. Sonder vlek – betekende geen uiterlike besmetting.

 

  1. Sonder rimpel – geen teken van ouderdom.

 

  1. Heilig – dit sal eendag bereik word.

 

  1. Gebrek – geen innerlike besmetting.

 

Die finale heiligmaking vind plaas voor die Regterstoel van die Messias waar lede van die kerk se hooi, hout en stoppels weggebrand gaan word sodat net die Silver, goud en edelgesteentes gereinig deur vuur sal oorbly. (Let wel ek praat nie hier van die Roomse konsep van “Purgatory” nie).

 

Eph 5:29 want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. In hierdie vers wys Paulus ons op twee dinge:

 

  1. Eerstens die manier hoe die gemeente in ʼn glorieryke kerk gevorm word, die kerk word gevoed, die kerk word opgebou en versterk.

 

  1. Tweedens word die kerk gekoester, dit word versorg met warmte en liefde.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.