Kerkkoor

Danksy die innoverende leiding van die orrelis, Johan Horn, tree die koor gereeld tydens eredienste op en word elke nagmaal gevier met die sing van ‘n toepaslike lied.

Die koor lewer ook ‘n groot bydrae tot die jaarlikse Kerssangdiens-program en is die gemeente al op indrukwekkende wyse met die sing van Handel se Halelujah vergas.

Oefeninge vind Maandae aande om 19:00 in die kerk plaas en gemeentelede het ‘n staande uitnodiging om hulle by ‘n entoesiastiese klompie lidmate te skaar en ons Skepper met hul stemme te loof en eer.

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.