Kommentaar op artikel (SONDEVAL; KAIN, ABEL EN SET)

2.  Adam as die vader van Kain, Abel en Set.  Genesis 4:1, 2 en 25 stel dit dat Adam die pa van die drie seuns was.

 

3.  Die geslagsregisters.   Vergelyk Genesis 4 vanaf vers 17 en Genesis vanaf hoofstuk 5.    Daar word vertel van die nageslag van Kain.  Hier blyk die vooruitgang en ontwikkeling vir die mensdom; van landbou na stedebou, kundigheid met gereedskap en materiaal, kunste is beoefen (lier en fluit) en tegnologie neem ’n aanvang (koper en yster).   

Ongelukkig word ook die agteruitgang geteken.  (Lameg).  Dit is die een bloedlyn vanaf Adam. Jesus is nie uit die geslagslinie (bloedlyn) van Kain gebore nie.  Anders gestel:  Uit Kain en sy nageslag kon Jesus nie gebore word nie.

 

Uit Adam sou later Jesus, die Christus, gebore word.  Die geslagsregister loop van Adam,  Set, deur na Noag.  Dit is ‘n ander bloedlyn van Adam.  Die bloedlyn kan ons verder volg na Dawid en uiteindelik tot by Jesus.  Dieselfde vind ons in Genesis 25 : 12 en 25.   Daar word nie soveel klem op Ismael se nageslag klem gelê nie.  Ook nie op Esau die seun van Isak,  alhoewel hy die oudste seun was nie.  Vergelyk dit met Matteus 1 vanaf vers 1.    


Die geslagsregister van Jesus.   Abraham, Isak, Jakob en verder tot by die geboorte van Jesus.
En so ook Lukas 3 van vers 23.     Hier beweeg die geslagsregister terug na Set en Adam.  En Kain is tog nie deel van hierdie geslagslyn nie.  Daarom word sy naam nie hier genoem nie.

 

Bron geraadpleeg.  Die Bybellenium.

 NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.