Kwytgeskeld

Die regter het vir haar gevra: “Is dit jou man se handskrif en handtekening?” Sy het be­ves­­ti­gend geantwoord. Toe sê die regter: “Daar is geen reg­bank in die land wat die geld kan afdwing waar jou man geskryf en geteken het: kwytgeskeld nie.” Die skrywer van die insident sluit sy storie af met die woorde: So, likewise, when Jesus writes the word FORGIVEN across your account in the ledger of heaven, we are re­leased from our spiritual indebtedness, and no power can bring us into condemnation before the throne of God.

God vergewe ons en neem ons aan as sy kin­ders, op grond van die Here Jesus Christus se dood aan die kruis. “God is vir ons…Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red…Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry…Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons” (Rom.8:31-34).

“Here, vandag glo ek ek het u vergifnis ontvang.”

Bron:  kragvirvandag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.