Laat jy toe dat vrees nesmaak?

Die algemeenste vraag op almal se lippe is deesdae sekerlik: “Is daar ’n toekoms in Suid-Afrika?” Elke Suid-Afrikaner, ongeag ras of geloof, voel dieselfde. Gaan dinge ooit weer herstel in hierdie land van “melk en heuning”?

Wat is jou toekomsverwagting?

In hierdie onseker tye waar ons meer as ooit bewus is van die daaglikse bombardering met negatiewe media-inligting, wat stadig maar seker beslis ’n uitwerking op die pu-bliek se denkwyse en toekomsverwagting het, ervaar ons dat die opsies vir ons kinders stadig maar seker al hoe minder word.

Suid-Afrika, die land waarop elke jong mens trots was, die land waar ons ons kinders ’n erfenis en nalatenskap wil agterlaat, word meteens ’n vaal woestyn, waar elke inwoner deesdae op oorlewing fokus en daar eerder na oorsese lande gekyk word om jou kleinkinders ’n “veilige” toekoms te waarborg. 

Is daar ’n toekoms in die land?

My antwoord: Ja! Die rede daarvoor, omdat niks vir God onmoontlik is nie. Ek glo in die land se mense, en baie persepsies en negatiewe gesprekke is besig om die beloofde land in ’n woestyn te verander.

Op hulle knieë voor God

Ek het op die platteland grootgeword waar my ouers sendelinge was. Daar het ek te doen gekry met ander kultuurgroepe, met hulle eie wêreldbeskouings en gewoontes. Daar het ek ook die mees opregte, toegewyde kinders van God aangetref – arm mense wat met dankbaarheid daagliks vir skoene en brood gebid het. Mense wat op hulle knieë God ge-smeek het vir geregtigheid en regverdigheid in die land. God het hulle gebede gehoor en aan hulle vryheid en vrede gegee.

Waar het die droom skeefgeloop?

Ons land is daarna deur die wêreld geloof en geprys as die toonbeeld van sukses en dat God met Suid-Afrika se wonderwerk die “onmoontlike” kan doen; skielik het die kinders in ons land weer gedroom van ’n toekoms in die reënboognasie! Waar het die reënboog-droom dan skeefgeloop?

My ouers het my geleer dat alles geestelik is en dat God ’n plan met Sy kinders het, maar dat die mens se keuses sy eie ondergang kan wees. As jy God langs die pad vergeet, gaan jou pad sonder God steil en klipperig word. Jy gee satan dan die wettige reg om jou van al God se beloftes oor jou te beroof; die uiteinde van jou keuses sal jou lewe droewig maak.

God kan nie lieg nie; Hy verbind tot Sy Woord. Hy het nét goeie planne vir al Sy kinders wat Hom met oorgawe en in waarheid dien (Jer 29:11). Telkemale sien ons in Sy Woord dat wanneer Sy kinders ongehoorsaam is, dit ly tot die mens se eie ondergang. Ons is dus die produk van ons eie keuses.

Waar begin jou keuses?

Dit begin by jou gedagtes, dit wat jy dink. Jou gedagtes is jou eie vleeswêreld wat om jou sweef en soos ’n mot om ’n kers heeltyd om jou draai. My ma het altyd gesê: “Jy kan nie help dat ’n voël oor jou kop verbyvlieg nie, maar jy kan verseker keer dat hy nie op jou kop nesmaak nie!”

Wat het in ons koppe kom nesmaak?

Rassisme? Haatspraak? ’n Oog vir ’n oog? Ongeregtigheid? Moord? Dit begin altyd by ’n voël wat wil kom nesmaak…ons laat toe dat hierdie gedagtes deur sosiale gesprekke, vrees en ongeloof in ons denke bring, wat dan ons vrede en blydskap steel!

Die Woord leer ons dat vrees nie ’n “gawe” van die Vader is nie, trouens, 2 Timoteus 1:7 leer ons dat “God ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing”.

Krag, liefde en selfbeheersing

Ons is dus in die Gees voorsien van hierdie gawes: krag, liefde en selfbeheersing. Met ander woorde, ons het krág; ons het liéfde; ons is voorsien van sélfbeheersing! 

As ons dan hierdie eienskappe besit, waarom laat ons toe dat braaivleisgesprekke en Facebook-uitlatings op ons koppe nesmaak? ’n Voël wat nesmaak, wil eiers uitbroei en kleintjies grootmaak!

Wat bepaal ons toekoms?

Ons toekoms word nie in parlementsgeboue en deur politici bepaal nie, ons toekoms word deur ons binnekamergebede bepaal. Dit is daar waar God ons in ons opregtheid raaksien en ons gebede verhoor.

Afhanklikheid van God

God het Dawid gesien, waar hy as kind die skape opgepas het en dikwels sy afhanklikheid daar aan God verklaar het. God het Dawid se opregtheid raakgesien en sy profeet Samuel na Dawid se ouerhuis gestuur om hom te beloon en te bevorder vir die afhanklikheid wat hy op sy eie voor God geopenbaar het!

Dawid het die man na God se hart geword, omdat hy nie toegelaat het dat voëls in sy hare nesmaak nie. Hy het as skaapwagter in sy totale afhanklikheid God se vermoëns en krag leer ken. Daarom kon God hom gebruik om Israel van ’n Goliat te verlos wat Sy volk wou vernietig, nadat die Israeliese weermag lam van vrees was omdat hulle toegelaat het dat voëls van ongeloof in hulle koppe kom nesmaak het. Vrees lei tot gedagtes dat God nie oor die vermoë beskik om in te gryp in ’n situasie nie. 

Geloof in aksie

Ek glo dat dit God groot plesier verskaf wanneer ons soos sy geliefde Dawid outoriteit neem, en in die naam van die Here die magtige Goliat verslaan! God wag dat ons beweeg. Om te beweeg in Sy naam, is geloof in aksie. Dit gaan dan oor Hom, dit is Hy wat die oorwinning en eer sal kry, want Hy is teen ongeregtigheid.

Ek glo dat God besig is om vir ons ’n tafel voor ons teenstanders voor te berei. Hy wag net om te sien wie die moed en durf sal hê om hierdie geveg in Sy naam te verklaar, en die res gaan geskiedenis wees. Is daar ’n toekoms in Suid-Afrika?

Ja, verseker! Want Jesus het klaar die oorwinning op die Kruis behaal. Dit is volbring… vir jou en vir my.

Viva Suid-Afrika, Viva Jesus Christus!

 

Bron:juig.co.za