Laat U wil geskied

U Wil geskied
Met hierdie treffende woorde: ‘Uw wil geschiede…’ Anders gestel: “Here, ons staan by ’n baie groot tragedie wat hom voor ons afgespeel het. Maar ons glo ook dat U deur U Wil alles bepaal en ons lê ons gelowig daarby neer. Ons is in U hande en ons aanvaar dit…”
’n Lewendige geliefde sesjarige seun word onlangs skielik ernstig siek en in ’n hospitaal opgeneem. Die versoek wat in die media gerig word lui: bid asseblief vir hom. Sy lewe, menslik gesproke, lê nog voor. Twee dae later kom die berig: hy’s oorlede. Tragies dood.
Ons jongste kleindogter – 8 maande – beland in die intensiewe sorgeenheid met vergroeiings in haar lugpyp. Sy’t ’n blokkasie van 80%. Ons weet nie hoe en waarom dit gebeur het nie en die een terugslag volg op die ander. Sy worstel steeds, maar is by die skrywe hiervan buite gevaar. Die vraag: hoekom tref dit haar wat klein is en haarself nie kan verweer nie? 
Ons hoor van sinnelose plaasmoorde, township-moorde en dooies tydens arbeidsonrus. Van padsterftes. Dit raak versigtige gelowiges en nie-gelowige onverskilliges. Berigte van dood en ongelukke en moord is alledaags in hierdie wilde, woeste land.

Here bepaal U dan nie alles nie?
Matteus sê tog dat geen haar van my hoof buite die Wil van my Hemelse Vader sal val nie. En Psalm 139 verseker ons: “klim ek op na die Hemel of daal ek af na die donker diep-tes van die aarde, gaan ek na die ooste waar die son opkom of gaan woon ek in die verre weste waar die son ondergaan, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas.”

Is al hierdie tragiese dinge eenvoudig U Wil wat geskied?

Hoe strook dit met Psalm 18:31 wat sê: “Wat God doen, is volmaak…?” Of die uitdrukking dat God goed is sonder end? Of, is ons nie altyd in God se hand nie? Gebeur daar soms met my dinge buite die Wil van die Here?
Wat die Bybel aan ons uitwys, is dat ons nooit soos God kán of sál wees, of Hom met ons verstand kan verklaar nie. Dat God groter is en in ander kategorieë bestaan as  waaraan ons gewoond is en steeds nie heeltemal verstaan of verklaar kan word nie. Daarom dat wetenskap, kennis en ontwikkeling op enige gebied nooit heeltemal afgesluit of afgehandel is nie.
Selfs die sensasionele 100-meter-rekord van Bolt sal nie vir ewig staan nie.

Pynlik dat mense God wil verklaar

In die lig hiervan, is dit pynlik om te hoor hoe maklik mense wat dit na bewering ‘het’, God se Wil verklaar en menslike omstandighede vertolk. Mense wat óf aanspraak maak op God se ‘spesiale’ openbarings óf domweg reken dat die Here God, as God, heel teenstrydig en menslik, ook aan menslike kategorieë van logika onderworpe is en met ’n  slim menslike denkgreep verklaar kan word.
Natuurlik lei die Here Sy kinders om mettertyd sekere onverklaarbare dinge beter te verstaan of te verwerk en ontdek ons dat dit altyd beter is as ‘U Wil geskied’. Leer ons uit ervaring dat dit beter is om in Sy hande as in ons eie hande te wees.  
Maar in ons gelowige aanvaarding van Sy Wil, gaan dit om die Wil van die God wat Hom op baie maniere  aan ons bekendmaak. Wat ons eenvoudig nie moet miskyk nie, is byvoorbeeld sy inleidende woorde by die Tien Gebooie: “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte bevry het.” (Eks 20:2) As jou God, verbind Ek my in liefde en trou aan jou en het Ek jou uit die slawerny van Egipte bevry.

God se waarborg

Ek het jou gemaak wat jy is. Daarom moet jy My met hart en siel liefhê. Deur Hosea waarborg die Here ’n ontroue Israel ook dat Hy Sy volk nie sal prysgee nie omdat Sy liefde in hulle gehoorsaamheid én ongehoorsaamheid te sterk brand. Dit is nie net liefde as julle My gehoorsaam en voorbeeldig lewe nie, maar ’n liefde wat ook werk as julle nie wíl hoor nie.

’n Liefde wat oortuig en van sonde bevry.

As Petrus in Matteus 16:16-17 bely dat Jesus die Christus en Seun van God – en daarom Self ook God – is, kom die antwoord: Dit het My Vader aan jou openbaar…Hy is die Verlosser wat lewe gee. Al het jy nie ’n verklaring vir elke ding in hierdie lewe nie!

PROF. PIET STRAUSS, voormalige mo­derator van die NGK se Algemene Sinode, professor in die Dept. kerkge­skiedenis aan die UV. www.uovs.ac.za

 
Bron:  heuning.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.