Wolraad Woltemade

De Jonge Thomas
Kaptein Barend Lameren was baie bekommerd dat sy skip, De Jonge Thomas, van die ankertou kon losbreek en die see ingeslinger sou word. Daar was 270 mans, vrouens en kinders aan boord asook baie waardevolle vrag uit die Ooste. Namate die storm intenser geword het, het die kaptein bekommerder geraak en net na middernag op 1 Junie 1773 beveel dat die kanon moes vuur om die mense op land te waarsku dat hulle moontlik hulp nodig sou hê.

Kort na vyfuur die oggend het dit toe inderdaad gebeur: die skip het van die ankertou losgebreek en is teen die rotse by die Soutriviermonding geslinger. Met ’n reuse geknars het die skip in twee geskeur en passasiers sowel as matrose is die see in geslinger. Baie het verdrink in hulle poging om die strand te bereik. Slegs die sterkste swemmers was suksesvol om veiligheid te midde van die bruisende water van die  riviermond te bereik.

sendeling, outeur en konferensiespreker.

E-pos mission@frontline.org.za, besoek www.frontline.org.za of skakel hom by

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.