Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (2 van 5)


Gedurende die Tweede Wêreld Oorlog was daar nou bande tussen Irak en Hitler en in 1948 vind ʼn groot slagting van Jode in Bagdad plaas en duisende begin om die land te verlaat. In 1950 besef die Irakse regering dat dit die land baie skade aan doen en maak die verbod dat Jode die land slegs mag verlaat, as hulle al besittings agter laat, om hulle sodoende te probeer keer om die land te verlaat. Ten spyte hier van, verlaat meer as 150 000 Jode die land. Teen die begin van die Irak oorlog was daar feitlik geen Jode oor in Irak nie.

 

Die tydsberekening van die uittog uit Irak. Hier sien ons dat die profesie nie net praat van die Jode wat Irak sou verlaat nie, maar dat dit sou gebeur voor die straf van haar ongeregtigheid i.e. voor die Irak oorlog. En dit is presies wat gebeur het.

Die leër van ʼn land vanaf die eindes van die wêreld. Die oorgrote meerderheid 660 000 van die byna 1 000 000 geallieerde soldate in die Irak oorlog het gekom vanaf die VSA i.e. die eindes van die wêreld. (Isa 13:1 Godspraak oor Babel wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het. Isa 13:4  Hoor, ‘n gedruis op die berge soos van baie mense! Hoor, ‘n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies! Die HERE van die leërskare hou wapenskouing oor ‘n oorlogsleër. Isa 13:5  Hulle kom uit ‘n ver land, van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes. – Engels –“ to destroy the whole land”.)

Die vernietiging van Irak 1991. (Isa 13:5 Hulle kom uit ‘n ver land, van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes – Engels – “to destroy the whole land”.)  Meer as 100 000 lug aanvalle is uitgevoer gedurende die oorlog. Daisy Cutters,  n 6,8 ton bom met ʼn vernietigings radius van ʼn halwe kilometer is in die oorlog gebruik. Oor ʼn radius van ʼn halwe kilometer waar die bom val is daar niks oor nie, absoluut niks lewend of staande nie. Die Jode was uit die land en is gespaar toe dit alles gebeur.

Die  klank van oorlog op die heuwels. (Isa 13:4 Hoor, ‘n gedruis op die berge soos van baie mense! Hoor, ‘n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies! Die HERE van die leërskare hou wapenskouing oor ‘n oorlogsleër.) Meeste van die geallieerde magte het Irak vanaf die suide oor die heuwels en berge ingeval en vandaar Koeweit binne gegaan.

Baie nasies versamel vir die oorlog. “Hoor, ‘n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies!” Die geallieerde magte het bestaan uit 956 000 soldate van 34 lande vanaf al 5 kontinente.

Die verowering van Babilonië, ʼn skok vir die wêreld 2003. (Jer 50:22  Daar is oorlogsgeskreeu in die land en ‘n groot verbreking. Jer 50:23  Hoe is die hamer van die hele aarde afgekap en verbreek! Hoe het Babel geword ‘n voorwerp van verbasing onder die nasies! ) Na die 1991 inval, het daar vrae ontstaan by sommige profesie analiste aangesien die 1991 inval nie die volle profesie vervul het nie, maar die met insig en onder die leiding van die Heilige Gees het geweet dat dit nog nie verby was nie en dat daar ʼn tweede inval sou wees. Die 2003 inval het “verbasing onder die nasies” veroorsaak, baie lande het die inval veroordeel en protes optogte is dwars oor die wêreld gehou.

Die verowering van Bagdad. (Jer 51:31  Die een loper hardloop die ander tegemoet en die een boodskapper die ander, om aan die koning van Babel bekend te maak dat sy stad van alle kante ingeneem is;) Dit is presies wat gebeur het met die inval van Bagdad.  Van ons sal ook onthou dat Saddam Husein homself beskou het as die tweede Nebukadneser en het homself voorgestel as koning van Babilon. Hy het selfs die ou stad Babilon begin herbou. Terloops die herbouing van die stad Babilon duur nog steeds voort en word deur ʼn menigte lande insluitende die VSA en ook die Verenigde Nasies gesteun en gefinansier, en ek is glad nie verbaas nie, want daar is profesieë aangaande die stad Babilon self wat nog in die toekoms vervul moet word en dit kan net gebeur indien die stad herbou word, wat tans aan die gebeur is.

Die brûe is beset. (Jer 51:32  en dat die driwwe beset is, en hulle die rietvleie met vuur verbrand het, en die krygsmanne verskrik is.) Die brûe en oorgang plekke oor die Tigris rivier in Bagdad is deur die geallieerde magte beset.

Die paleise(Hebreeus – “agammim” – bastionne, paleise, poele/vleie) is afgebrand. (Jer 51:32  en dat die driwwe beset is, en hulle die rietvleie met vuur verbrand het, en die krygsmanne verskrik is.) Saddam se paleise is afgebrand en sy soldate het in hulle duisende oorgegee.

ʼn Skielike einde aan die oorlog. (Jer 51:30  Die helde van Babel het opgehou om te veg, hulle het gebly in die bergvestings; hulle mag het verdwyn, hulle het vroue geword. Hulle het sy wonings aan die brand gesteek, sy grendels is verbreek.) Na net 25 dae is daar ʼn einde aan die oorlog. ʼn Irakese generaal sou later getuig hoe sy soldate gedros het of oorgegee het tot hy feitlik alleen oor was en die oorlog het tot ʼn skielike einde gekom as gevolg.

Die vernietiging van militêre geboue. (Jer 51:30  Die helde van Babel het opgehou om te veg, hulle het gebly in die bergvestings; hulle mag het verdwyn, hulle het vroue geword. Hulle het sy wonings aan die brand gesteek, sy grendels is verbreek.) Dit het gebeur.

Babilon se skatte in die hande van die vyand. (Jer 50:10  En Chaldéa sal ‘n buit word; almal wat hom beroof, sal versadig word; spreek die HERE.) Irak is een van die grootste olie produserende lande in die wêreld. Hierdie olie word vandag deur groot internasionale konglomerate beheer. Maar dit is nie net die olie wat deur die geallieerde magte geannekseer en ingepalm is nie, maar ʼn menigte van kuns en historiese skatte is ook geplunder na die oorlog.

Dit is nog steeds nie die einde nie! Die totale vernietiging van Suidelike Irak moet nog gebeur. (Jer 50:13  Weens die toorn van die HERE sal dit nie bewoon word nie, maar geheel en al ‘n wildernis wees; elkeen wat by Babel verbygaan, sal verbaas wees en spot oor al sy plae.)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.