Mens-wees in aksie

Een moontlike antwoord vir ons aardse reis, is geleë in die verstaan van ons mens-wees in God se oë. God dink so baie van die mens dat Hy hom as sy verteenwoordiger op aarde geplaas het (Gen. 1:27). Hy gaan nog verder wanneer Jesus as volledige mens op aarde gebore word (Matt. 1:18). En na Jesus se hemelvaart, sit God sy werk op aarde voort deur mense (Hand. 1:8). Om die waarheid te sê, die mens is net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak (Ps. 8:6). Ons Skepper het ‘n ordentlike wese gemaak in elke mens, Hy het nie ‘n fout gemaak nie, Hy maak nie foute nie.

Maar ongelukkig maak die mens foute. Die mens is met sy eie besluitnemingsvermoë gemaak. Dit is nog onverstaanbaar waarom God hierdie vryheid van keuse vir die mens gee. Alles wat verkeerd loop op aarde, het te doen met die mensdom wat verkeerde besluite neem. Niemand sal my oortuig dat God ‘n aandeel het aan die chaos wat daar op aarde heers nie. Miskien sal ons eendag verstaan waarom die mens nie vir ewig in die paradys kon bly nie. Moontlik is daar slim mense met redes hiervoor.

Weer terug by mens-wees in God se oë: Hy het die mens goed gemaak en Hy het die mens met foute en al baie lief. So lief dat Hy Jesus vir die redding van die hele mensdom gegee het. Hy wil sien dat alle mense gered word, maar alle mense kies nie sy Redder nie – en dit is hulle skuld, nie Syne nie! Jesus het sy lewe aan die kruis gegee vir alle mense, Hy het sy lewe vir mens-wees gegee. Dit was Jesus se mens-wees in aksie: Hy gee sy lewe vir ons! So wyd en ver en hoog en diep strek die liefde van Christus!

En hoe gee ons dan sin aan ons eie mens-wees? In ons eie mens-wees in aksie, kyk ons met God se oë as sy verteenwoordiger op aarde, na alle ander mense. Dit is deel van die evangelie: om met liefdevolle omgee na ander mense vol foute te kyk en my lewe te gee vir ander mense. Selfloos lewe ek as mens in belang van ander mense. Deur ons as geredde mense strek Jesus se liefde wyer, en verder, en hoër, en dieper na ander mense. So is ek saam met Jesus op reis op aarde – betekenisvol lewe ek dan eers!

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.