Sendeling Nuusbrief (11 Julie 2011)

Na my ontslag uit die hospitaal moes en maar gou aan die werk kom ook – onder andere aan die volgende Malgassiese handboek wat ons in die werk in Madagaskar wil gebruik waar ons besig is om verafgeleë dorpe te bereik en gemeentes daar te vestig. Dis toe voltooi en drukkers toe en moes  toe nog ook  ‘n ander handleiding (oor dissipelskap) ook finaliseer en dit word tans ook gedruk. Hierdie twee stelle boeke moet ons eersdaags saam met al die ander goed wat ons ons onlangs alreeds laat druk het na Madagaskar uitvoer. Dis ‘n redelike vrag wat osn hierdie keer stuur – en as dit daar aankom danmoet dit op een of ander wyse bo indie noorde kom waar ons nou ook ‘n nuwe kerkplantingsprojek begin.  

Tyd druk nou baie ernstig en hierdie siekte het dinge kwaai deurmekaar gekrap – so, bid maar saam dat ons die dinge betyds klaar sal kry en die werk sal kan vlot daar in Madagaskar. Intussen is daar nog baie admin en reëlings wat gedoen moet word!  Met die werk wat nou so uitgebrei het, het ons meer werk as ooit tevore in ons lewe – en dis redelik seker dat dit nog verder gaan uitbrei,  maar dan het ook nie meer die energie wat ons 10 of so jaar gelede gehad het nie. Maar ons beter nie kla nie – daar is buitengewone resultate;  en liewer ook te veel werk as geen werk nie …

 

Ek beplan om weer 30 Julie na Madagaskar te gaan en dan 3 Sept terug te keer. Hierdie keer wil ek die direkteur van ‘n ander bediending nl. Africa Outreach saamneem om te kom help met die chronologiese Bybelseminaar wat ons ook indie kerkplantingswerk gebruik.

Die plek waar ons daardie seminaar gaan doen is bo in die noorde in die Sofia-streek waar ons nou bg. nuwe kerkplantingsprojek begin …. wat ook besondere gebed nodig het want dis ‘n heelwat moeiliker situasie as in die area waar ons dit tans doen. In daardie streek is daar o.a. hele areas waar die mense nie weet van een kerk of enige Christen nie aangesien ‘n nie-amptelike sosiaal-kulturele taboo mense verhoed om enige ander godsdiens as die ou voorvaderaanbidding (en verwante bose en demoniese praktyke) te be-oefen. (Ek het nou daar met ‘n oud-toordokter te doen gehad want ‘n Christen geword het – hy was besonder kragtig – daardie bose goed is regtig. Dis nie speletjies of bangmaakstories nie).
 

Ons teiken nog nie direk daardie totaal onbereikte areas nie, maar wil ten minste nader beweeg deur eers ander kerklose dorpe te bereik naby daardie areas. En die een gebied wat ons nou daar in die noorde teiken is ook redelik sterk Moslem. Dan was daar ook al redelike interne politiek en probleme in die kerk saam met wie ons daar werk – en sal ook nie verbaas moet wees as daar dalk ook teenstand of iets kom nie.

So, dis nou heelwat groter uitdagings as waarmee ons nog nie tevore te doen gehad het.

 

Nogmaals groooot dankie vir al julle insette en baie seën daar vir julle,

Wolf Cilliers.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.