Menseregte Kommisie kla Kerk aanPoging om godsdiensvryheid in te perk
Die raad het Josua Generation aangekla weens die kerk se lering, ‘Spaar die roede, bederf die kind’. Pastoor Andrew Selley het ná ’n vergadering met regsgeleerdes wat in godsdiensregte spesialiseer, ’n verklaring uitgereik waarin hy sê dat “die werklike probleem is dat hierdie ’n poging is om godsdiensvryheid in te perk. As ons dit nie teenstaan nie, sal dit daartoe lei dat kerke verhoed sal word om die Bybel te onderrig soos hulle dit verstaan.”
“Ons doen ’n beroep op Moslems en Jode om hulle ook teen hierdie situasie uit te spreek omdat dit ’n stryd om godsdiensvryheid is.” Selley sê dat daar ’n oorweldigende reaksie van indiwidue, sowel as kerke was wat hulle in hulle stryd om godsdienvryheid ondersteun.

Einde van Kerk se selfbestuur
Die direkteur van Family Policy Institute, Errol Naidoo, het Selley se versoek aan kerkleiers herhaal: “As Joshua Generation nie lering mag gee oor wat die Bybel oor dissiplinering van kinders sê nie, beteken dit dat die Kerk Sy reg sal verbeur om Bybelse Christelike waardes te verkondig. As die Menseregtekommissie of enige ander regeringsdepartement aan die Kerk wil voorskryf wat hulle mag of nie mag onderrig nie, beteken dit die einde van die Kerk se selfbestuur.”

Regering oorskry grense
“Die voorgestelde wet wat ouers, wat hulle kinders dissiplineer, sal kriminaliseer, is ’n klassieke voorbeeld van die regering wat sy wettige grense oorskry. Hierdie wetgewing word in Suid-Afrika deur ’n klein ideologiese groepie voorgestaan en is deur Verenigde Nasies-konvensies, wat enige kinderdissiplinering as marteling beskou, beïnvloed.”
“Die Christelike Kerk in Suid-Afrika moet met Joshua Generation hande vat om hierdie aanval op godsdiensvryheid teen te staan. Die aanvalle op die gesins- en Christelike waardes en grondwetlike vryhede sal net toeneem as die Kerk nie ’n sterk, volhoubare en verenigde antwoord formuleer nie.”
In Suid-Afrika  is lyfstraf by die huis nie onwettig nie, maar word sedert 2006 by skole verbied. Die regering werk tans aan ’n konsepwet wat pakgee by die huis onwettig sal verklaar.

Christene moet saamstaan
Hierdie saak is nie bloot ’n geskil oor lyfstraf of pakgee nie. Dit is ’n keerpunt vir die Kerk in Suid-Afrika. Dit skep ’n regsgeldige presedent wat ’n invloed kan hê op veral die verkondiging van Bybelse beginsels. As Christene moet ons saam met pastoor Selley staan en bid vir ’n oorwinning, want die uitspraak in hierdie saak sal bepaal hoe toekomstige sake teen Christene en die Christelike geloof verloop. Dit is uiteindelik godsdiensvryheid wat op die spel is, en dít raak elke gelowige in Suid-Afrika.

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.