Nie net beter, dié Allerbeste!


• Beter vaderland, want Hy maak God se teenwoordigheid toeganklik vir ons;
• Beter uitkoms, want Hy waarborg ons ewige bestemming; en
• Beter geloof, want Hy is die kern van wat ons glo.

Maak asseblief jou hart en jou hele lewe oop vir hierdie “iets beter wat God vir ons beoog” deur:
• Meer tyd in sy teenwoordigheid te spandeer;
• Meer moeite te doen om sy Woord in te neem;
• Meer gesprekke met mede-gelowiges oor Hom te voer; en
• Meer te doen vir Hom in hierdie stukkende wêreld.

Dan sal:
• Jou lewe meer sin kry;
• Jy vir meer mense iets beteken;
• Jy meer deel word van wat God reeds doen;
• Jy meer bewus wees van sy teenwoordigheid in en om jou; en
• Jy reg wees as Hy weer kom.

Want:
• Ons glo in ons enigste liefdevolle Vader;
• Ons glo in ons enigste Verlosser;
• Ons glo dat sy Gees ons gedurig vernuwe;
• Ons glo in EEN WARE GOD!

Ons God is nie net die Enigste nie, Hy is dié Beste, ja, Hy is dié Allerbeste!

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.