Nuwe tye saam met Hom


Die veranderinge vandag en die oorvloed van keuses wat deur die inligtingontploffing veroorsaak word, beteken nuwe uitdagings vir elke gelowige kind van die Here. Hierdie nuwe omstandighede het ook ‘n direkte invloed op die rol van ouers teenoor hulle kinders. Die hele samelewing, maar ook elke geloofsgemeenskap (dit is kerk), staan voor nuwe uitdagings wat op nuwe maniere aangepak moet word. In hierdie oordenking fokus ons op twee uitdagings vir vandag:

1. Die uitdaging om te bly hoop in die kerk:
Baie kerkmense is erg verward, want die kerk is besig om in ‘n nuwe samelewing te verander. Die uitgediende volkskerk word vervang met ‘n nuwe gemeenskap van gelowiges wat saam met God lewe in hierdie wêreld. Intellektuele eredienste word al hoe meer geleenthede wat konsentreer op die ontmoeting met God. Die formele strukture van gemeentebestuur word al hoe meer spontane deelname van soveel as moontlik lidmate aan die uitreik na buite. Die rol van gemeenteleiers verander van spesialiste wat antwoorde het op vrae, na mede-reisigers wat self leef met baie vrae.

Tog is daar die positiewe te midde van soveel onsekerhede: God verander nie. Hy is ons Vader, Hy ontferm Hom oor ons, Hy gee uitkoms in elke omstandigheid, Hy help in elke moeilikheid, Hy bemoedig ons te midde van lyding, Hy wek dooies op tot die lewe, Hy red uit groot doodsgevaar, Hy verhoor ons gebede, Hy seën ons. Ons bly hoop op Hom in hierdie nuwe tye!

2. Die uitdaging om te bly hoop as ouer:
Om kinders groot maak en om groot kinders te ondersteun, het ook drasties verander. Die afgelope klompie jare is daar al hoe meer volwasse kinders wat oorsee ‘n nuwe heenkome gaan soek. Tog is daar net so baie volwasse kinders wat al hoe meer terugtrek na hul ouerhuise. Daar is ‘n neiging dat jongmense volwasse-wording so lank as moontlik uitstel. Daar is sprake van ‘n nuwe lewensfase vir diegene tussen 18 en 30, naamlik ontluikende volwassenheid (“emerging adulthood”). Ouerskap beteken vandag nuwe uitdagings.

Die antwoord vir ouers: bly op dieselfde onveranderlike God vertrou!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.