Om Hom sonder vrees te dien

God se grootheid word besing omdat Hy die Jode se verwagting van ‘n Verlosser beantwoord. Oor baie geslagte is hierdie verlange na die Messias lewendig gehou. Maar Sagaria se eie seun sal ‘n uiters belangrike rol speel in die voorbereiding van Jesus se koms. Johannes die Doper sal reeds spesifieke waarhede bekend maak, voordat Jesus daarop sal voortbou.

Die beste Kersfees ooit, sal onder andere beteken dat elkeen van ons, soos asof vir ‘n eerste keer, die grootheid van God se genade, wat in Jesus self vir ons ‘n werklikheid is, sal uitleef. Nooit kan enige een van ons sê dat ons reeds die hoogtepunt van erkenning aan God bereik het nie. Daar sal jaar na jaar, Kersfees na Kersfees, vir ons die ruimte wees om te verbeter, te groei, te vorder, te klim. Die ruimte vir hierdie vordering jaar na jaar, kan slegs wees in wie God besig is om in ons te word.

Op pad na die beste Kersfees ooit, verdwyn alle vrees vir God, en word ons meer en meer met die hoogste ontsag en bewondering vir Hom gevul. In hierdie groeiproses word die behoefte om Hom te dien met opregtheid net al hoe groter en dringender. So sal niemand van ons kan sê dat ek as Jesus-mens dit regkry dat Hy my hele lewe totaal en al oorgeneem het nie – ons hou elkeen ‘n deeltjie vir onsself terug en vergeet selfs groot dele van die dag van Hom.

Johannes die Doper se boodskap voor Jesus se geboorte was, dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. Maak hierdie Kersfees die beste deur Jesus met groter dringendheid uit te leef as die ENIGSTE WEG TOT DIE LEWE !!!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/