Om Hom sonder vrees te dien

God se grootheid word besing omdat Hy die Jode se verwagting van ‘n Verlosser beantwoord. Oor baie geslagte is hierdie verlange na die Messias lewendig gehou. Maar Sagaria se eie seun sal ‘n uiters belangrike rol speel in die voorbereiding van Jesus se koms. Johannes die Doper sal reeds spesifieke waarhede bekend maak, voordat Jesus daarop sal voortbou.

Die beste Kersfees ooit, sal onder andere beteken dat elkeen van ons, soos asof vir ‘n eerste keer, die grootheid van God se genade, wat in Jesus self vir ons ‘n werklikheid is, sal uitleef. Nooit kan enige een van ons sê dat ons reeds die hoogtepunt van erkenning aan God bereik het nie. Daar sal jaar na jaar, Kersfees na Kersfees, vir ons die ruimte wees om te verbeter, te groei, te vorder, te klim. Die ruimte vir hierdie vordering jaar na jaar, kan slegs wees in wie God besig is om in ons te word.

Op pad na die beste Kersfees ooit, verdwyn alle vrees vir God, en word ons meer en meer met die hoogste ontsag en bewondering vir Hom gevul. In hierdie groeiproses word die behoefte om Hom te dien met opregtheid net al hoe groter en dringender. So sal niemand van ons kan sê dat ek as Jesus-mens dit regkry dat Hy my hele lewe totaal en al oorgeneem het nie – ons hou elkeen ‘n deeltjie vir onsself terug en vergeet selfs groot dele van die dag van Hom.

Johannes die Doper se boodskap voor Jesus se geboorte was, dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. Maak hierdie Kersfees die beste deur Jesus met groter dringendheid uit te leef as die ENIGSTE WEG TOT DIE LEWE !!!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

Vrees vernietig ons vertroue in God se goedheid


Max Lucado, in VREESLOOS — LEEF VRY VAN VREES, Struik Christelike Boeke, 2009, pp. 6-11 wys daarop dat vrees ons vertroue in God se goedheid vernietig en dat as ons toegee aan vrees dan ontketen dit ’n magdom van onsekerhede by ons. Vrees is in werklikheid ’n bewuswording van dat ons beheer verloor en ons gryp na die dinge wat ons meen ons kan beheer soos ons verhoudinge met ons gesinslede, ons liggaamlike fiksheid of die netheid van ons huis.

Vrees stomp ook ons geheue af. Jy vergeet maklik wat Jesus alreeds vir jou en vir ander gedoen het en hoe goed God is. Vrees dreineer die lewe uit ons uit en beroof ons van alle lewensvreugde. Wanneer vrees ons lewe beheer, word veiligheid ons God en begin ons om ’n risikovrye lewe te aanbid. Mensgemaakte veiligheidsplanne word ons afgod en verdring die grootheid van God.

Jesus het oorlog gevoer teen vrees want Hy het gesien dat vrees mense diep ongelukkig maak en van Hom vervreem. Jesus het in die vier Evangelies ongeveer 125 opdragte aan Sy volgelinge gegee hoe hulle hulself moet gedra om Hom te volg of om Sy opdragte uit te voer en van hierdie 125 opdragte het 21 opdragte mense aangesê om ’nie bang te wees nie’. Die opdrag wat naasmeeste voorkom, naamlik om God en jou naaste lief te hê, kom volgens Lucado(p.8) net agt keer voor. ‘Moenie bang wees nie’ was die boodskap wat onder andere die maagd Maria van God ontvang het deur monde van engel Gabriël dat sy geboorte gaan skenk aan die Verlosser( Lukas 1:30), die boodskap wat die skaapwagters in die nag van die engele gehoor het van Jesus se geboorte (Lukas 2:10), en die woorde wat Jesus self aan die vroue by die graf gesê het na sy opstanding (Mat.28:10).

By talle geleenthede het Jesus sy dissipels moed ingepraat met die woorde ‘moenie bang wees nie’ bv tydens die verheerliking op die berg (Mat. 17:7) en Jesus se gerusstel van Sy dissipels om hul vrees te verdryf omdat hulle Hom as spook aangesien het waar Hy op die water loop (Markus 6:50).

‘Moenie bang wees nie’ was ook deel van God se opdragte wat Hy reeds ten tye van die Ou Testament aan leiers soos Josua gegee het met die oorneem van die leierskap van Moses (Josua 1:9) of aan Gideon om Israel te verlos van die Midianiete(Rigters 6:23).

God verseker ons Hy is in beheer al is die aanslae van die lewe op ons hoe swaar en dat ons nie moet bang wees nie want “Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees” (1 Joh. 4:18).

Soos Joe Niemand sing in sy musiekvideo van die lied Ek sal nie bang wees nie, en kinders en grootmense in die video by ’n vuur verbystap en strokies papier waarop hulle hul vrese neergeskryf het in die vuur gooi, moet elkeen van ons aan God bely dat ons nie meer bang sal wees nie want ons weet Hy is altyd in beheer.

Bron:ekerk.org

Moenie toelaat dat vrees jou lewe oorheers nie

Dit is nie net die vrees dat iemand ons sal aanval en beseer of doodmaak waaroor ons ons bekommer nie. Daar is baie ander vrese wat ons in die lewe teëkom. Vrees vir die toekoms, vrees vir verandering, vir verlies, vir werkloosheid, vir siekte, die lys is baie lank.

 

God het een antwoord vir al ons vrese.

 

Dit is dieselfde antwoord wat Hy vir Isak gegee het. “Moenie bang wees nie, want Ek is by jou.” (Genesis 26:24) Jesus leer ons dat deur geloof en vertroue in Hom ‘n mens vrees kan oorwin

 

Hy sê dat ons moet kyk na die wilde voëls, hoe ons hemelse Vader vir hulle sorg. Jesus gee ons die versekering dat ons vir ons hemelse Vader baie meer werd is as die wilde voëls en dat Hy ook in ons behoeftes sal voorsien. Deur ons oor allerhande sake te bekommer, gaan ons nie help om langer te leef nie. (Matteus 6:25).

 

Jesus sê dat ons ons nie soos ongelowiges oor wat ons gaan eet of wat ons gaan aantrek moet bekommer nie. Ons moet dag vir dag leef en ons moet ons vir die koninkryk van God beywer en volgens die wil van God leef. (Matteus 6:33)

 

Die enigste manier wat jy jou vrese kan oorkom, is deur volkome op Jesus Christus te vertrou en in Hom te glo. Hy is ons Verlosser en Vriend. Plaas jou hand in sy hand en Hy sal jou help om sonder vrees jou lewenspad te bewandel.

 

Gebed: Here Jesus dankie vir U sorg en beskerming. Dankie dat wanneer ek bang is U my met die krag van u liefde sal omring. Ek bid dit in die Naam van Jesus, my Verlosser.

Amen

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.