Om voor te gee is uitputtend!


Maar, om voor te gee is uitputtend. En dit is ook ’n leuen.

As ek myself met ander mense vergelyk en myself aan hulle standaarde meet, gaan ek altyd te kort skiet. Daar gaan altyd iemand wees wat ouliker en meer suksesvol is as ek. Ek is egter nie die somtotaal van my omstandighede, suksesse of mislukkings nie. Of die kar wat ek ry of die woonbuurt waarin ek bly nie. Ek word nie gedefinieer deur wat ander van my sê, die etikette wat hulle om my nek hang óf deur my gevoelens nie.

Dis baie meer waardevol om my identiteit in Christus te ontdek deur ’n studie te gaan maak van wat die Bybel oor my sê – en dit begin glo.

Ek is vir God so belangrik dat Hy sy Seun gegee het om vir my sonde te sterf, my vry te koop van die mag van sonde – sodat ek die ewige lewe kan hê. Wanneer ek Hom aanneem, gee Hy my sy Gees, wat soos strome lewende water uit my binneste sal vloei. Sy Gees leer my om te bid, lei my in die volle waarheid en vul my met krag en liefde en selfbeheersing. In Hom het ek alles wat nodig is om Sy wil te doen. Hy gee vir my wysheid en insig – selfs méér as wat geleerde mense het.

Wanneer ek weer in ’n geselskap is waar ek voel ek is nie goed genoeg nie, hoef ek God nie so ’n bietjie te help om my goed te laat lyk nie – ek kan met vertroue my plek in die samelewing inneem, want ek is ’n kind van die Koning van die konings.

“This “identity issue” is an important part of living the abundant life. Jesus was able to face the incredible demands of his mission because he knew exactly who he was. He knew that he mattered to God, and that gave him confidence to move purposefully in faith.”
— Rick Warren

bron: ekerk.org