Ongelowige Thomas

Thomas is die beeld van alle mense se ongeloof. Jesus het Homself gemanifesteer met die breek van die brood–Die Brood is Sy Woord. Toe die Here Jesus uit die dood opgestaan het, het Hy probeer aantoon dat Hy nie ‘n Gees is nie, deur fisies te eet. Nadat die Here Lasarus uit die dood opgewek het, het Hy fisies saam met Lasarus geëet. (Joh. 12:12) Dieselfde met die dogtertjie wat die Here uit die dood opgewek het, sy het fisies geëet. (Mark.5:43) Geestelike liggame eet nie, daarom gebruik die Bybel die fisiese eet van voedsel om te bewys dat iemand fisies uit die dood opgestaan het, met ander woorde; Die opstanding uit die dode is ‘n fisiese opstanding. Die Here Jesus was uitkenbaar, nie aan die begin nie, maar hulle het Hom geken by die breek van die brood, Hy was instaat om deur mure te loop.

Dit leer vir ons met wat se liggaam ons beklee gaan wees met ons opstanding.

“Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.”(1Kor.15:20). Die Hoë Priester het in die Kidron vallei ingegaan by eerste lig op die eerste dag van die Paasfees vanwaar hy die eerste vrugte van die graan offer deur die Oospoort in die tempel ingebring het. Al vier Evangelies vertel vir ons dat die Here Jesus se opstanding plaasgevind het by eerste lig, met dagbreek op die eerste dag van die week, so was die Here Jesus dan die Eerste Vrugte van die Opstanding uit die dode. Ons opstanding en die Here se Opstanding is dieselfde gebeurtenis, Hy is die Eerste. Christus se Opstanding is die Beeld van ons opstanding. Moses, die Here Jesus en Elia het ‘n gedaante verandering ondergaan by die Verheerliking op die berg. Elia- ‘n man wat nooit gesterf het nie–hy was weg geraap. Moses–is iemand wat gesterwe het, en die Here Jesus. Ons sal wees soos wat Hy is. Dit maak nie saak of u gesterf het of in die lewe sal wees by die Wederkoms nie, ons sal almal op dieselfde manier ‘n liggaamlike verandering ondergaan.

Bron:  http://www.moriel.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.