Ons is nie veronderstel om die eind–verbruikers van God se krag te wees nie

Maar, ongetwyfeld was die lokvalle van krag altyd ’n groot bedreiging in sy omgewing. Toe het Paulus ’n onverwagte rusie met ’n plaaslike kerkleier in Korinte. Die gevolg: hy het vernederd die stad verlaat, met ’n gekneusde ego (2 Kor 2, 7).

Om sout in sy wonde te vryf kom daar toe ook kort daarna ’n klomp flambojante predikers na die kerk in Korinte. Hierdie ‘show stoppers’ het al die nodige wonderwerke en geestelike truuks in hul moue gehad om plaaslike gelowiges uit hul swaarverdiende geld te beïndruk (2 Kor 10-13). Geen wonder dat hulle grappies gemaak het dat wanneer Paulus by hulle is, is “hy mak en beteken sy woorde niks” nie (2 Kor 10:10).

Paulus het God drie keer in gebed genader, en gevra dat Hy hierdie swakhede en ander lyding wat hy moes verdra ter wille van Christus verwyder, soos hy ons vertel in 2 Korintiërs 12. Hy wou dringend sy Simson-agtige geestelike krag terug. En toe antwoord God en leer vir Paulus dat dit nie meer gaan oor krag nie, maar oor die paradoks van Goddelike krag in menslike swakheid! Hierdie openbaring verander toe die hele verloop van Paulus se bediening. Hy het ’n paar waardevolle lesse geleer wat ons almal ernstig moet opneem:

Les een: God is die enigste Kragbron in die kerk. Dit gaan nooit oor ons nie! Ons is net die krag–kabels, beslis nie die bronne van krag nie.

Les twee: Ons hoef nie die krag van God te ervaar voordat Hy kan werk nie. Die meeste van die tyd werk God ten spyte van wat ons sien, voel of ervaar. Die feit is, ons sal altyd ’n gebrek aan geestelike krag ervaar, want ons is net die krag–kabels en nie die bron van krag nie. Paulus het hierdie les op die harde manier geleer. In vandag se magshonger kerk–omgewing, belaai met kompetisie vir meer lidmate, met die beste eredienste in die stad, en groter geboue, meer geld, ensovoorts, moet ons ook hierdie les ernstig opneem, anders sal ons blind wees vir die lokvalle van oppervlakkige geestelike krag.

Les drie: Gelowiges is verspreiders van die grootste krag in die heelal. Ons dra ongelooflike hoeveelhede krag vanaf God in sy gebroke wêreld in. In Efesiërs 1:18-20 bid Paulus dat God ons oë sal oopmaak om te besef dat dieselfde krag aan die werk is in ons, as wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Praat van geweldige krag wat voortdurend aan die werk is in en deur ons!

Les vier: Die klem is nooit op die krag–kabels nie, maar op die ontvangers aan die ander kant. Wanneer God se krag vloei deur ons, word die resultate uiteindelik duidelik in die lewens van diegene vir wie God wil hê ons moet dien en versorg. Ons is God se lewende geskenke aan sy stukkende wêreld en sy kerk. As ons getrou is aan ons roeping, sal ander sy oorvloed en seëninge ervaar. Ons is swak dienaars van Christus wat genoeg moet omgee vir ander om sy krag van Goddelike genesing na hulle te laat vloei.

Les vyf: Ons moet verbind bly tot die Goddelike kragtoevoer te alle tye. Alle krag kom van God (2 Kor 4:07). Sy krag kan nie vervals word nie. Solank as wat ons geanker bly in Christus, sal God strome van lewende water deur ons laat vloei (Johannes 7:38). Die feit is, ons is nie die eind–verbruikers van sy krag nie, maar wel die voltydse verspreiders daarvan.

Bron:ekerk.orgNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.