Óns of Sý manier van lewe

Hiervoor sorg God self!!! Hy gee die Heilige Gees as “waarborg”, wat ook vertaal kan word met “deposito” of “eerste paaiement”. So die wonderbaarlike innerlike vernuwende werk van God se Gees in ons elkeen, is net die begin van die allerbeste manier van lewe waarvoor God alleen sorg. Sonder dat ons presies verstaan of regtig kan sien wat die Gees in ons doen, ís die Gees besig in en met en deur ons. Hy is besig om ons aan te trek met die goeie tydens ons aardse tydelike lewe, sodat die dag wanneer ons “voor die regterstoel van Christus verskyn” (2 Korintiërs 5: 10), ons die ewige hemelse lewe sal ontvang.

Wat kan ek en jy doen om seker te weet ons lewe op die regte manier?

1.      NIKS – God sorg vir die goeie in ons;
2.      ALLES – gee 100% oor aan Hom: soek, smeek, begeer, verlang, verbind, bid, gee en …

Hierdie soort van teenstrydigheid is deel van die misterie om in ‘n lewende verhouding van God te lewe elke dag. Maar Hy weet dit die beste, en daarom is Hy daar as die Beste Een om ons presies hiermee te help. Hoe meer ek en jy kan oorgee aan sy manier van dinge doen in ons lewe, hoe beter sal Hy in elkeen van ons vaar.

Mag 2016 vir jou die jaar wees waarin jy beter ervaar dat God reeds besig is om sy wil in jou lewe ‘n werklikheid te maak – dit is Sý manier om jou voor te berei vir “die vaste gebou in die hemel” (2 Korintiërs 5:1).

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/