Onvervangbare leesstof

 

Vir Dawid, met sy groot liefde vir God, was die Skrif baie kosbaar: “Die woord van die Here is volmaak; dit gee lewe…die bepalings van die Here is reg…hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit ’n heu­ning­­koek… (Ps19:8-11). Vir almal, wat deur die Here se woord, deelgekry het aan die ewige lewe en in ’n persoonlike verhouding met die Here staan, is die Bybel onvervangbaar en onmisbaar. Die mate waar­in die Bybel vir ons onontbeerlik raak, toon in watter mate God se koninkryk ons hart in besit ge­neem het. Deur die lees van die Bybel vind óns hart God se hart, leer ons ons Here en Vriend, die Here Jesus, beter ken.

Ek probeer self elke dag, saam met die ander Bybel­ge­deel­tes waar­mee ek besig is, een evan­gelie­hoof­stuk lees. Ek wil Jesus elke dag in my gees sien wandel, handel en praat. Lees en lees die Bybel! Psalm 1 (1933-vertaling) se uitspraak: “Welgeluksalig is die man wat nie wan­del in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie – wat is die geheim van sy ver­stan­dige lewensgedrag? – maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag.”

“Here, vandag is u woord vir my onvervangbaar”

Bron: kragvirvandag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.