Onvoorwaardelike liefde maak ’n verskil

Andy Stanley, pastoor van North Point Community Church, moedig sy gemeentelede aan “to do to one what you would want to do to the world.” Al kan jy nie die wêreld red nie, kan jy in een persoon se lewe ’n verskil maak. Hy vertel die verhaal van Lara (skuilnaam) wat een aand na ’n erediens hom vra om haar te help. Sy was ’n dwelmverslaafde en het na sy preek geluister oor vergifnis en besef sy het Christus in haar lewe nodig. Saam met hulle hulp begin sy haar pad van rehabilitasie stap. Sy kom telkens op haar voete net om weer terug te val in verslawing. So gaan dit jare aan en is daar teleurstelling aan albei kante. Hulle is egter geduldig, vou haar met liefde en geduld toe en gee die onvoorwaardelike aanvaarding wat sy nooit gehad het nie. Na jare se stryd gee sy haar lewe aan God en begin haar lewe sonder dwelms. Sy is so begeesterd met haar nuwe lewe dat sy later met ’n bediening begin vir dwelmverslaafdes en mense wat in gewelddadige verhoudings was.


Ons Hemelse Vader skryf ons egter nooit af nie en is altyd daar om ons met liefde en oop arms te ontvang. Vir Hom is dit slegs belangrik dat ons na Hom toe draai. Hy droog ons trane af en maak ons heel en Hy is bereid om te wag op ons. Al vat dit jare is Hy steeds geduldig. Hy tel ons op; keer op keer daar waar ons in die modder lê. Sy geduld met ons is oneindig; Sy liefde is soveel dat Hy sy Seun gee om in ons plek te sterf.

In elk van ons se lewe is daar sulke afvlerk mense, mense wat lank vat om op hulle voete te kom en waar verhoudings in skerwe is. Dit is dalk ’n broer, ’n suster, ’n afvlerk kind — iemand wat nodig het

om op hul eie tyd, in ’n veilige ruimte van onvoorwaardelike liefde, tyd te kry om heel te word. Soms vat hierdie gesondword proses jare en dit is dan wat ons moedeloos word en dink hierdie persoon gaan nooit verander nie. Ons verstaan dalk nie altyd hoekom hierdie gesond word so lank neem en wil dan tou opgooi en wegstap van iemand wat ons liefde en bystand nodig het. Hy/sy sal nooit verander nie!

Stephen Kendrick vat dit so goed saam in The Love Dare: “The only way love can last a lifetime is if it’s unconditional. The truth is this: love is not determined by the one being loved but rather by the one choosing to love.”

Kom ons toets ons verhoudings aan die maatstaf van 1 Korintiërs 13:4-7: “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.”

 

Bron:  ekerk


NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.