Oop kop vir die Waarheid !


Waarom en waaroor verskil ons van mekaar?
• Ons verskil omdat ons so perfek, uniek, verskillend gemaak is;
• Ons kyk na dieselfde waarheid uit verskillende hoeke;
• God bied vir Hom en vir ons ‘n diversiteit en verskeidenheid om in te bestaan;
• Die Skepper en Herskepper is altyd besig om te vernuwe, te transformeer, te reformeer – en dit lei tot verskille ten opsigte van ‘n verskeidenheid van sake; en
• Nuwe tye bring nuwe sake om oor te verskil.

Wat is dan die kernwaarhede waaroor ons nie van mekaar verskil nie. 2 Korintiërs 4: 7-15 beskryf ‘n paar van hierdie kernwaarhede:
• Krag (en waarheid en geloof en liefde) kom van God; ons is broos en breekbaar;
• Ons is altyd op soek na die waarheid, en soms vind ons dit baie duidelik;
• God verlaat ons nie in moeilike tye nie;
• Jesus is die sentrale waarheid wat altyd in ons is, al ervaar of verstaan ons dit nie;
• Die sterflikheid van ons aardse lewe, maak ons 100% aangewese op Jesus;
• Dieselfde Heilige Gees werk in alle kinders van die Here, al verskil ons van mekaar; en
• God is die hoogste waarheid: dank Hom gedurig in gebed vir sy genade!

Die antwoord op ons verskille: bly oop kop vir die Heilige Gees se Waarheid !

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.