Oop koppe = nuwe vrae!

 

Dit is jammer dat daar tussen ons kinderdae en ons volwasse lewe soms ‘n stuk verlies plaasvind — ‘n verlies aan kreatiwiteit, leergierigheid en waagmoed. Baie volwassenes is die slagoffers van verstandelike artritis. Hulle groei net so ver as wat hulle nodig het om binne hulle omgewings te oorleef. Minder as 20% van volwassenes bly regdeur hul lewe leergierig.
 

‘n Paar belangrike sleutels tot groei is om aanhoudend te lees, goeie vrae te vra en altyd oopkop te bly. Trouens, naas ‘n valskerm is daar eintlik net een ding wat altyd moet oop wees — jou kop. Oop koppe is die lanseerplatform vir leergierigheid. Oop koppe verleen aan ons die vermoë om met nuwe uitdagings saam te leef en om die Here se innerlike vrede nuut te beleef.
 

Hoe vestig ons nuwe groeipatrone ten opsigte van ons geloof in ons eie lewe? Wel, een van die dinge wat bykans niemand in die kerk ooit vir jou sê nie, is dat groei ook verband hou met die vra van konstruktiewe vrae. As jy meen dis ‘n wolhaarstorie, gaan kyk gerus in die evangelies hoeveel vrae Jesus aan mense gevra het. Hy het nooit klaar verteerde informasie uitgedeel nie.

Sulke informasie verander nie juis mense se lewens nie. As dit die geval was, dan sou almal wat gereeld kerk toe gaan (waar massas goeie informasie week na week uitgedeel word) splinternuwe lewens geleef het. Jesus het mense egter deur aanhoudende vrae uitgedaag om vir hulleself te begin dink oor God.

Ekself het agtergekom dat as ek vir iemand iets konkreet sou vra soos: “Hoe kan ek jou dien?” en iets konkreet daaraan doen, of: “Waarvoor kan ek vir jou bid?” en dit dan ook doen, dan sê hulle dikwels later: “Vertel my meer van jou geloof.” Vra gerus konstruktiewe nuwe vrae en kyk wat gebeur (ekerk).

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.