Regverdig Heiligmaak Verheerlik

Kyk ‘n bietjie wat se Paulus oor redding:  Dit is ‘n wedloop. Daar is egter drie dele aan ‘n wedloop, die begin waar die atlete besluit om deel te neem en dan die eerste tree gee, die middelste deel waar die sweet en trane loop en dan die laaste deel – daar waar die atlete die wenstreep haal.

Hier kan ons die band sien tussen redding en ‘n wedloop, want redding behels ook drie dele:  Regverdiging, Heiligmaking en Verheerliking.

Die Engelse terme rol so glad oor die tong:

Salvation consists of three parts Justification, Sanctification and Glorification
 

Regverdiging is waar jy God se genade vir jou aanvaar. Hierna staan jy nie meer skuldig voor God nie, jou skuld is betaal, jy is teen ‘n uiterse prys gekoop (Justification). Jy het die wedloop begin. Nou kan jy uit dankbaarheid vir hierdie nuwe lewe, jou lewe so inrig om jou Vader te verheerlik. Jy leer die Vader ken onder leiding van die Gees, die Woord en ander wat Hom liefhet (die kerk). Jy begin ‘n heiligmakingsproses (Sanctification) wat nie maklik is nie. Jy sal gevorm en gesnoei word.

 

Laastens maak jy die wedloop klaar. Alhoewel hierdie verheerliking eers ten volle is wanneer ons, die bruid, in die nuwe Jerusalem in vrede met God kan saamleef kan ons reeds op aarde hierdie verheerliking gedeeltelik beleef, want daar waar jy in die nabyheid van God leef is dit mos gelykstaande aan die hemel. Nou kan ons vra of die Verheerliking verwys na die Christen of God. Hier word die verhaal van die verlore seun wat terugkeer huis toe relevant. Die verlore seun word verheerlik op sy tuiskoms, maar op dieselfde tyd word sy pa ook verheerlik weens die seun se heiligmaking proses wat hom meer en meer trek na sy pa se liefde en lewenswyse. Alhoewel verheerliking in die konteks van redding eintlik verwys na die individu wat verheerlik word, word God op dieselfde tyd ook verheerlik.

Laat redding ‘n volledige proses in jou lewe word. Moenie vashaak by regverdiging nie, maar stel jouself beskikbaar vir heiligmaking en jy sal die vrugte van verheerliking pluk.

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.