Resultate Van Wereldse Filosofie


3. Verwerping van absolute Waarheid: vervang deur menslike redenasie
4. Verwerping van Bybelse doktrine: vervang deur godsdienstige filosofie. Kardinale doktrine, soos die hel, die werk van Christus, sonde, en sondebelydenis word geïgnoreer
5. Verwerping van profesie: God se openbaring van die toekoms aan die mensdom
6. Verlies van onderskeiding: weet nie meer wat ‘reg’ of ‘verkeerd’ is nie, doen wat ook al ‘goed voel’ en moedig ander aan om dieselfde te doen
7. Pluralisme en sinkretisme: die aanvaarding van enigiets en alles wat ‘reg voel’ en verwerping van die Eerste Gebod: “Jy sal geen ander gode hê nie”
8. Evangelisasie en sending word ondermyn: Christene wat nie meer weet wat hulle glo nie, is huiwerig om hulle mening ‘op ander af te dwing’
9. Die sukses van ’n kerk word gemeet aan die aantal mense wat dit bywoon: in die oortuiging dat die koninkryk van God deur die mens se wysheid en tegnologie tot stand gebring word. Humanistiese metodes om kerkgroei te bevorder, vervang die meedeling van die Evangelie. Kerkgroei en om kerke te plant, is ’n prioriteit
10. Verwerping van die Evangelie: maatskaplike manipulasie en ‘goeie dade’ vervang die oproep tot berou en om in die regte verhouding met God te wees. Die plaasvervangingswerk van God word beskou as ’n verouderde begrip van ’n primitiewe samelewing
11. Verdraagsaamheid vervang Waarheid: of, soos Jesus dit gestel het: “Hulle is blinde leiers van blindes. As ’n blinde ’n blinde lei, val altwee in die sloot.” Matt 15:14
12. Ontvanklikheid vir spiritisme, mistisisme en Oosterse filosofie: mediterende geestelikheid, mantras, ervarings, en gevoelens, vervang geloof. Klem op emosionele, mistiese en geestelike ervarings maak mense ontvankliker vir die okkulte
13. Verwerping van die gevolge van sonde: “Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.” Ef 5:6
14. Verwaandheid en hoogmoed: Ten spyte van die oortuiging dat daar geen absolute waarheid is nie, word enigeen wat postmoderne teologie teenstaan, as ’n vyand van die ‘waarheid’ beskou
15. Geestelike selfmoord: die ernstigste gevaar van almal. Verwerping van die Lewende Woord en Sy geskrewe Woord kan ernstige gevolge vir die beërwing van die ewigheid hê. Lees daaroor in Openbaring hoofstuk 20.

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.