Resultate Van Wereldse Filosofie


3. Verwerping van absolute Waarheid: vervang deur menslike redenasie
4. Verwerping van Bybelse doktrine: vervang deur godsdienstige filosofie. Kardinale doktrine, soos die hel, die werk van Christus, sonde, en sondebelydenis word geïgnoreer
5. Verwerping van profesie: God se openbaring van die toekoms aan die mensdom
6. Verlies van onderskeiding: weet nie meer wat ‘reg’ of ‘verkeerd’ is nie, doen wat ook al ‘goed voel’ en moedig ander aan om dieselfde te doen
7. Pluralisme en sinkretisme: die aanvaarding van enigiets en alles wat ‘reg voel’ en verwerping van die Eerste Gebod: “Jy sal geen ander gode hê nie”
8. Evangelisasie en sending word ondermyn: Christene wat nie meer weet wat hulle glo nie, is huiwerig om hulle mening ‘op ander af te dwing’
9. Die sukses van ’n kerk word gemeet aan die aantal mense wat dit bywoon: in die oortuiging dat die koninkryk van God deur die mens se wysheid en tegnologie tot stand gebring word. Humanistiese metodes om kerkgroei te bevorder, vervang die meedeling van die Evangelie. Kerkgroei en om kerke te plant, is ’n prioriteit
10. Verwerping van die Evangelie: maatskaplike manipulasie en ‘goeie dade’ vervang die oproep tot berou en om in die regte verhouding met God te wees. Die plaasvervangingswerk van God word beskou as ’n verouderde begrip van ’n primitiewe samelewing
11. Verdraagsaamheid vervang Waarheid: of, soos Jesus dit gestel het: “Hulle is blinde leiers van blindes. As ’n blinde ’n blinde lei, val altwee in die sloot.” Matt 15:14
12. Ontvanklikheid vir spiritisme, mistisisme en Oosterse filosofie: mediterende geestelikheid, mantras, ervarings, en gevoelens, vervang geloof. Klem op emosionele, mistiese en geestelike ervarings maak mense ontvankliker vir die okkulte
13. Verwerping van die gevolge van sonde: “Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.” Ef 5:6
14. Verwaandheid en hoogmoed: Ten spyte van die oortuiging dat daar geen absolute waarheid is nie, word enigeen wat postmoderne teologie teenstaan, as ’n vyand van die ‘waarheid’ beskou
15. Geestelike selfmoord: die ernstigste gevaar van almal. Verwerping van die Lewende Woord en Sy geskrewe Woord kan ernstige gevolge vir die beërwing van die ewigheid hê. Lees daaroor in Openbaring hoofstuk 20.

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Bybelse WereldbeskouingKinders van die reformasie
Martin Luther het die Reformasie begin deur standpunt in te neem met 95 stellinge oor sake wat nie meer in ooreenstemming met die Bybel was nie. Die Kerk van sy tyd het die waarhede van die Bybel ter wille van tradisie en eie sieninge laat vaar. Hy het aangetoon dat dit nie die waarheid is om heiliges se beelde, of Maria, of die hoof van die kerk te aanbid nie.
Mense word nie van sonde bevry eers wanneer hulle by ’n priester gebieg het nie. Geld en aalmoese kan jou nie vrykoop van sonde nie. Redding kom slegs van God, deur genade. Tetzel se aflaatstelsel, wat mense geld laat betaal het om gestorwenes uit die vagevuur te bevry, is van die bose. Die volk was onkundig omdat hulle nie ’n Bybel gehad het en nie die Latynse vertaling van die Bybel kon verstaan nie. Luther het die hervorming voortgesit deur die Bybel in verstaanbare Duits te vertaal. Só kon Christene weer leer om die Bybel te lees en te hoor wat God vir hulle sê.

Die slagspreuk is verdraagsaamheid!
Die gees van ons tyd basuin dit uit dat ons nie meer die Bybel so ernstig moet opneem asof dit absoluut is en die hoogste gesag dra nie. Mense verhef hulle bo die Skrif en besluit dan wat hulle pas, wat hulle wil aanvaar en wat hulle nie meer as geldig beskou nie. Hulle sê ons moet tegemoetkomend wees en aanvaar dat elkeen se siening op ’n manier ook reg is; dat die grootste gevaar is om fundamentalisties te wees en deur jou standpunte aanstoot te gee. Die kultuur van ons tyd verkondig dat daar geen vaste waardes is nie. Menseregte is wat eintlik tel.
Niemand kan eintlik meer met sekerheid sê wat God se standpunt en beginsels is nie. Uiteindelik redeneer mense dat ons só verdraagsaam moet wees dat alle godsdienste reg is en die waarheid beet het. Ongelukkig is verdraagsaamheid dikwels eensydig.

Liberalisme die vyand van die Woord
Die Woord van God het al hoe meer irrelevant begin raak. Liberalisme het die krag van God se Woord begin afwater. Die Bybel word in sekere lande verbied en selfs in Westerse lande uit die openbare oog geskuif. George Barna het in Amerika bevind dat baie Christene nie meer aan absolute waarhede glo nie.
Vyf van die Tien Gebooie kon nie eers deur 60% Amerikaners opgenoem word nie. Die helfte hoërskoolkinders het gedink dat Sodom en Gomorra met mekaar getroud was. ’n Geslag is besig om sonder die Bybel groot te word en daarom ontbreek die krag van God se Woord.

Ondergrawe die gesag van die Bybel
In koerante en in die media word daar dikwels eerder oor die Bybel twyfel gesaai as wat die waarhede daarvan verkondig word. Mense wat die Skrif bevraagteken, kry maklik toegang tot publisiteit. In een jaar is meer as ’n miljoen boeke van skrywers wat die Christendom pertinent afkraak, verkoop. Ons leef in ’n tydperk waar daar vyandigheid teenoor die Woord van God is. Gebeure wat die waarhede van God se Woord bevestig, word dikwels nie as noemenswaardig beskou en gepubliseer nie. Iemand wat spot en die Bybel belaglik maak en God bevraagteken, sal soms eerder ’n verhoog in die openbare media kry.

Die geheim vir groei.
Ons weet dat waar die Bybel as God se Woord geëer en gehoorsaam word, is daar groei en geestelike krag in ’n gemeente of ’n Christen se lewe. In ’n ondersoek onder 500 kerke in Amerika is bevind dat een van die vier grootste redes vir groei in ’n kerk is waar die Woord van God as basis van die gemeente se beleid, prediking, bestuur en besluite gehandhaaf word. Gemeentes wat die gesag van die Bybel nie hoog ag nie, groei nie geestelik nie.
Kom ons maak hierdie jaar ’n begin in ons eie lewe en ook in die kerk om weer terug te keer na die Bybel en voor God se gesag te buig. Sola Scriptura. (‘Die Skrif alleen’)

DIRKIE VAN DER SPUY, leier van Moreletapark Assosiasie – die nasionale en internasionale uitreikfokus van die NGK Moreletapark. 021 997 8066 of www.moreletapark.com

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Erg ‘onbybelse’ Noag


“Ons glo nie die rolprent is die geld of tyd werd om te sien nie.”

His People sê die rolprent is glad nie op die Bybel gegrond nie en gebruik eerder die esoteriese Kabbala as inspirasie. Daarby mislei Ster-Kinekor en Nu Metro glo mense as hulle na die rolprent as ’n “Bybelse epos” verwys. Die kerk sê as ’n mens meer oor Noag wil weet, moet jy liewer die Bybel lees.

Ook die Moslem Juridiese Raad (MJR) het hom teen die fliek uitgespreek.

Sheikh Riad Fataar, adjunk- president, het gister gesê enige uitbeelding van ’n Moslem-profeet of -boodskapper is onaanvaarbaar.

“Dit ondermyn hul heiligheid en alle gelowiges moet dit vermy,” het hy gesê.

Hy sê mense moet aangemoedig word om nie die fliek te gaan kyk nie “sodat rolprente soos dié nie geld maak nie”.

Noah het groot opslae onder konserwatiewe Christene in Amerika gemaak, veral nadat die regisseur, Darren Aronofsky, dit as die “mins Bybelse Bybelse fliek nóg” bestempel het. Aronofsky meen Noag was die wêreld se eerste omgewingsaktivis.

Alle Christene stem egter nie met His People saam nie.

Ds. Jannie Pelser, die charismatiese NG predikant van Krugersdorp wat daarom bekend is dat hy nie veel ooghare vir die “goddelose” Hollywood het nie, sê hy het die fliek geniet.

“ ’n Mens moet met ’n oop gemoed gaan en nie ’n geestelike ervaring verwag nie,” het Pelser gesê nadat hy Vrydag die fliek gesien het.

Hy beskryf Noah as “tipies Hollywood: skouspelagtig en ontstellend”.

Maar hy sal dit beslis nie wil boikot nie.

’n Christen-egpaar, Leo en Antoinette van der Meer, wat die prent by die Cresta-winkelsentrum in Johannesburg gesien het, sê hulle het albei daarvan gehou.

“Dis ’n goeie fliek. Dit laat jou terugdink na waar die mens begin het,” het Leo van der Meer gesê.

In Kaapstad se V&A Waterfront het fliekgangers gister gemengde gevoelens oor die prent gehad.

Noah is reeds in Maleisië, Katar, Bahrein, Egipte, Indonesië en die Verenigde Arabiese Emirate verbied.

bron:rapport.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.