Sendeling Nuusbrief (Augustus 2011)

 

Jose,  woon in ‘n dorpie met nagenoeg 5000 Bagingi-mense – ‘n etniese groep van die Samastam.  As Moslems, is die Sama Bangingis toegewyd aan die Islamitiese geloof en lewenstyl.  Dit het jare geneem vir Jose om sy geloof in Isa (Jesus) te plaas.  Maar te danke aan die volgehoue gebede, besoeke en getuienis van sy seun, Harold tesame met die wonderbaarlike genesing van ‘n familielid, het hy hom tot Christus bekeer.  Die Moslem leiers het egter druk op hom geplaas om terug te keer tot Islam.  Hulle het gedreig om sy familie uit die dorpie te verjaag, hulle te ontneem van die tradisionele begrafnis-plegtighede en hul afvalligheid te  “straf” deur hulle lyke te verbrand.

Die geestelike leiers het hom elke Vrydag opgelaai, hom vergesel na die moskee en gedwing om die Moslemgebede op te sê.  Tydens so ‘n besoek het ‘n  tabligh (Moslemevangelis) se boodskap dat alle mense vry is om enige iemand te aanbid hom so bemoedig dat hy op sy regte gestaan het  deur terug te verwys na die tabligh se boodskap.  Die dreigemente het vir ‘n rukkie opgehou maar is spoedig weer hervat.  Sy jongste dogter en kleindogter is onder dwang verplaas na ‘n Islamietiese skool.

Pakong, is ‘n geheime gelowige in sy dorpie. Die plaaslike inwonders het hom Tuwan genoem wat gerespekteerde ouderling beteken.  Hy, ‘n gesiene man,  het na die behoeftes van die inwoners  in sy gemeenskap omgesien en is ‘n maandelikse toelaag deur die hoof van die dorpie betaal.  Hy het gereeld Christene in sy dorpie geidentifiseer en uitgewys voor hy tot bekering gekom het.  Een van die Christene het hom nogtans genooi om saam met hulle te aanbid.  Deur  nuuskierigheid gedryf het hy  saamgegaan waar hy tot bekering gekom het.  Die Moslemleiers het bewus geword dat hy nie meer die Moskee besoek nie en het sy maandelikse toelaag gestaak.  Sy bure is aangesê om hom dop te hou.  Sy huis word gereeld deursoek deur die Moslemleiers.   Al sy besoekers word nou ook dopgehou.  Pakong en sy gesin is in November verlede jaar gedoop tydens ‘n byeenkoms saam met Gelowiges vanuit ‘n Moslemagtergrond wat met behulp van Geopende deure se ondersteuners geborg en aangebied is. “Ek bid dat die Here iemand sal stuur wat my meer van Hom sal leer, asook hoe om vrae te beantwoord wat ek gereeld oor die Here gevra word”.

Hoe kan ons bid vir ons broers en sisters in die geloof?

  • Bid dat die Here die gelowiges wysheid sal gee hoe hulle tyd saam met mede geheime gelowiges kan deurbring sonder om ander gelowiges te ontbloot.
  • Dat hulle mekaar sal aanmoedig en versterk, selfs  net met  ‘n glimlag of ‘n knik  om te “sê”  dat hulle vir mekaar bid.
  • Dat die Heilige Gees die gelowiges sal leer hoe om Jesus Christus  voluit te dien ten spyte van hulle omstandighede.
  • Dat die Here die gelowiges se harte sal bewaar teen bitterheid teenoor die stoere Moslems en hulle nie aanstoot sal neem teen die houding van die Moslems nie, maar vir hulle sal liefhê met Christusliefde.
  • Dat die gelowiges wat gedwing word om Islamitiese skole by te woon steeds aan die Christengeloof sal vashou.
  • Dat Jesus Christus selfs die Moslems dwarsdeur die wêreld sal oortuig dat hy die enigste weg en waarheid is.

Seëngroete! 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.