Sinodeinligting III – Algemene Sinode 2011

 

Ds Nelis Janse van Rensburg (addisionele lid). Nelis is gemeenteleraar in Welgemoed in die Wes-en-Suid-Kaapland Sinode en is ook die assessor van die Wes-en-Suid-Kaapland sinode.

 

’n Addisionele lid word verkies om die dagbestuur (bogenoemde drie lede) by te staan in hulle take en besluite.

 

Ons seënwense aan hierdie lede om in hulle verdere verpligtinge en uitdagings ’n verskil te maak.

 

Volg nuus oor die sinode gerus op Kerkbode se webblad (www.kerkbode.co.za) sowel as Facebook en Twitter. Nuus word ook daagliks deur middel van die NG Kerk se amptelike webblad www.ngkerk.org.za gedra.

 

Vriendelike groete

 

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.