Sirenius en die rowwe manne!

 

Sirenius het gehoor hoe die mense van Jesus praat. Hulle het goed gesê soos: “Oeee, hierdie nuwe leermeester van Galilea gaan vir hom net die beste en rykste manne kies om sy volgelinge te wees.” Ander het gesê: “Dis tyd dat daar ’n goeie Rabbi in Galilea kom bly, daardie manne van Jerusalem dink hulle Rabbi’s is die beste!” Sirenius het maar so geluister. Hy het ook gewonder watter slim en ryk manne Jesus kies om sy dissipels te wees.

Eendag toe Jesus, met Sirenius wat agter hom aanvlieg, so langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om ’n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissermanne wie se werk dit was om elke dag vis te vang. Hulle was rowwe manne wat goed deur die son gebrand is en wat ’n harde lewe daar op die waters gely het. Hulle was ook arm en glad nie die slimste ouens in die dorp nie! Maar Jesus het geweet hierdie ouens is opregte en goeie mense. Toe Jesus seker is die mans kan hom hoor het hy hulle geroep: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.”

Hulle het nie eers gewonder wat Jesus bedoel nie! Jesus het bedoel hulle moet van nou af mense probeer ‘vang’ vir God se nuwe wêreld – oftewel die hemel! Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg. Hulle gesinne het nie eers met hulle baklei nie, maar was bly dat Jesus hulle gekies het om sy dissipels te wees. Die ryk manne van die dorp was bietjie bek-af, want hulle wou gekies wees.

Toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien Hy twee ander broers: Jakobus, ’n seun van Sebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in ’n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep, en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Sirenius kon sien dat hul pa bly was vir hulle part, want hy het geweet dat Jesus die slimste Rabbi was wat die wêreld nog gesien het.

Sirenius het begin oud word en kon nie meer al agter Jesus aanvlieg nie, maar hy het by ander sprinkane gehoor dat Jesus in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer het. Hy het die mense van God vertel en hy het elke soort siekte onder die mense gesond gemaak. Naderhand het siekes van oor die hele land agter hom aan getrek sodat hy hul kan gesond maak. Jesus het mense gesond gemaak wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurd was en hy het ook verlamdes gesond gemaak.

Nog nooit was daar iemand wat soveel goeie dade vir mense gedoen het nie en gou-gou het die hele land van Jesus geweet. Maar die mense het nog nie geweet dat Jesus eintlik die Seun van God is nie. Dít het hy nog bietjie geheim gehou vir hulle.

Hierdie storie staan in die boek Matteus 4:18-25. Volgende keer hoor ons van al die stories wat Jesus vir die mense vertel het.

Bron:  http://blog.ekerk.org/sirenius-en-die-rowwe-manne/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.