Sit jou hand op die kop van jou offerdier

Ook:  Lev 3:2, 8   Lev 4:29, 33   Lev 16:20

Na Jesus se kruisdood hoef ons genadiglik nie meer te offer nie, maar daar is een belangrike ding wat steeds nodig is voordat ons sondes wel vergewe kan word: Ons moet steeds erken ons is sondig en vir Jesus vra om ons te vergewe.

Ek weet nie van jou, maar ek het groot geword met die goeie gewoonte dat ek elke aand vir die Here moet vra om my sondes te vergewe en so het ek vir jare my gebed afgesluit met “Here vergewe asseblief al my sondes, in die Naam van Jesus Christus Amen” Daar was egter min of geen sondebesef of  berou by betrokke; net ‘n ritueel. Ek het spreekwoordelik nooit my hand op die kop van my offerdier gesit nie. Ek wonder hoeveel keer het ek werklik my skuld erken of selfs net oor my sondes gedink.

Die woord belydenis / confession beteken letterlik die erkenning en openlike uitspreek van iets. Bv. Ek bely ek glo aan Jesus Christus of ek bely dat ek ‘n sondaar is of  dat ek ‘n spesifieke sonde gedoen het. Dit is dus ‘n eerlike openlike erkentenis van wie ek is.

‘n Goeie voorbeeld van so ‘n belydenis is Esra se gebed:

Esra 9:5-7 Maar teen die tyd van die aandoffer het ek daar opgestaan waar ek my met my geskeurde klere verootmoedig het, op my knieë geval en my hande in gebed uitgestrek na die Here my God. 6Ek het gebid: “My God, ek is te skaam, ek het nie die vrymoedigheid om my kop voor U op te tel nie. Ons sonde is hoog opgestapel, ons misdade staan hemelhoog.7Van die tyd van ons voorvaders af tot vandag toe is ons bestaan vol oortredings teen U.
 

Kyk na die kontras van die volk se gesindheid in Jeremia se tyd:
Jeremia 6:14-16 Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike  dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle hulle nie eens nie, hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot ’n val kom soos al die ander voor hulle; wanneer Ek hulle straf, sal hulle omkom, sê die Here.

Hoe voel jy oor jou sonde?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Die karakter van sondebelydenis
Sondebelydenis behels ‘n begrip van wat sonde is

Kyk die mooi definisie uit die Wycliffe Bible encyclopedia.

Sin, therefore, is not only anything contrary to what God has said man should not do, but….. Sin is anything contrary to the character of God. Since God’s glory is the revelation of His character, sin is a coming short of the glory or character of God(Rom 3:23) Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie.

Sonde is m.a.w nie net om verkeerde dinge te doen nie, dit is ook om nie te leef soos wat God van Sy kinders verwag nie. Dink maar aan dinge soos nederigheid, liefde vir alle mense, net te praat wat goed en opbouend is, om te vertrou en nie bekommerd te wees, tevrede te wees. So kan ek aanhou. As ons onsself meet aan God se standaarde kan ons nie anders as om bewus te word van ons sonde nie.

Watter karakter sondes kom by jou voor?
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
Het jy dit al bely?

Belydenis behels Selfondersoek (Verstand)
Klaagl 3:39-42 Wat kla ’n mens oor sy lewe? Hy moet liewer sy sonde oorwin.40Laat ons, ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer, 41laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek en bely: 42“Ons het sonde gedoen en was opstandig…”
Ps 139:23-24 Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. 24Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad

Bid en vra die Heilige Gees om jou bewus te maak van sondes wat jy nog nie bely net nie
……………………………………………………………………………………………………………………

Belydenis behels berou (Emosie)
Klaagliedere 1:20  Kyk na my nood, Here! Dit brand in my, ek is verpletter omdat ek so ongehoorsaam was;
Sonde bring skeiding tussen ons en God en daarom kan ons nie emosieloos oor ons sonde wees nie. Dink net oor hoe Petrus gevoel het nadat hy Jesus verloon het.

Lukas 22:62  En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil.
 

Het jy ook al God verloon deur stil te bly?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Belydenis behels die vra van vergifnis (Wil)
As ek erken ek is sondig en ek is jammer daaroor, moet ek vir God vra om my te vergewe. M.a.w. ek moet na God toe gaan en vra: “Here, ek erken ek het verkeerd gedoen, ek is sondig en verdien nie om vergewe te word maar sal U my asseblief vergewe”.

Kyk net na die voorbeeld wat Dawid, die man na God se hart vir ons gestel het.
2 Sam 24:10 Nadat hy die volk laat tel het, het Dawid se gewete hom gekwel. Hy het teenoor die Here bely:“Ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding, Here! Waarlik, ek het baie dwaas opgetree.”

Nadat Dawid ‘n buite-egtelike verhouding met Batseba gehad het, bid hy: 
Ps 51:3,4  Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid! 4Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde!

Koning Saul is ‘n voorbeeld van iemand wat herken het dat hy gesondig het, maar geen berou getoon het, en dit het hom sy koningskap gekos.  Lees gerus 1 Sam 15.

Gebruik nou die tyd en vra vir God om op grond van Jesus se dood aan die kruis, jou sondes wat jy hier bo genoem het, te vergewe.
 

Sondebelydenis behels die breek met sonde (Wil)
Die Hebrewse woord wat in die Ou Testament gebruik word vir belydenis is: 
ShubIt expresses the idea of turning back, retracing one’s steps in order to return to the right way.” –  Easton’s Bible Dictionary
 

In die Nuwe Testament word die Griekse woord metanoia” gebruik. – The noun is used of true repentance, a change of mind and purpose and life, to which remission of sin is promised.  –  Easton’s Bible Dictionary

Sondebelydenis is niksseggend as dit net ‘n ritueel is sonder dat daar ‘n verandering in ons gedrag is.

Spr 28:13  Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.

Sondebelydenis behels ‘n begrip van wat vergifnis is, en die geloof dat dit ook vir jou waar is.

1 Joh 1:9  Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons, ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid
Jes 43:24  En tog is dit Ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan Myself, Ek dink nie meer aan jou sondes nie.
Uit die twee verse sien ons dat vergewing ‘n skoonmaak, ‘n uitvee van die sonde is. 
 

Ek wil jou vra …..jy wat dalk al so baie keer gehoor het van God se vergifnis en wat dalk al so gewoond is aan die term vergifnis.  Word net ‘n rukkie stil en dink oor die “wonder” van vergifnis.

Aanvaar jy die vergifnis wat God jou bied deur Jesus se kruisdood? (Ook vir seksuele sonde, soos wat Dawid vergewe is)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

As jy vergifnis gevra het moenie dat ‘n sondelas jou langer plat druk, jy is vergewe as jy ware berou het.

Ek wil jou aanmoedig, sit jou hand op die kop van jou offerdier. Vat verantwoordelikheid vir jou sonde. 

Psalm 32:3-5  Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. 4U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte.  Sela   Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê: “Voor die Here bely ek my opstandigheid;” en U het my skuld vergewe.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.