Sonder Hoop

Geloof en hoop in die “God van hoop” maak so iets moontlik. En toe begin dit boonop reën – op die woord van Elia! Kort hierna kry Elia ’n boodskap dat Isebel sy bloed soek. Hy vlug woestyn-in. Ons lees: “…hy het daar onder ’n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe.

En hy sê: Dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here….” (1 Kon 19:4) Waarom die drastiese ommekeer in lewensingesteldheid na so ’n groot oorwinning? Want Hy het hoop verloor; hy het sy Bron van hoop – God – uit die oog verloor. Al wat hy raaksien is sy omstandighede en ’n vrou wat op hom jagmaak, ’n vrou wat vrees by hom inboesem.

Hy vergeet sy vroeë verklaring voor God: “U is God in Israel, en ek u kneg, het al hierdie dinge op u woord gedoen.” (1Kon 18:36)

Dalk is afleggings, stygende lewenskoste, skuldeisers, ’n kollega, egskeiding of onsekerheid oor die toekoms, die Isebel wat jou bang en angstig maak en jou sonder hoop onder ’n besembos wil laat lê…..depressief. Hoor die engel se opdrag aan jou: “Staan op en eet, anders is die pad vir jou te veel”(1 Kon 19:7).

Hoor wat die Here vir jou sê:” Gaan terug op jou pad en gaan heen en salf…..”(1Kon 19:15). Sien jy die boodskap? Die Here is saam met jou in jou besembos ervaring en wil jou versterk, maar Hy is ook saam met jou as Hy jou terugstuur met ’n nuwe opdrag. Staan op en “eet” Sy woord, sodat jy deur “die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees” (Rom 15:4). As jy dit kan regkry, word jou woorde soos Elia s’n woorde waarop dou en reën sal val.

En word hierdie feesseisoen vir jou ’n lied van hoop waarvan Christus self die melodie is!

Gebed: Hemelse Vader, baie dankie dat ek nooit sonder hoop hoef te wees nie. U is die Bron van hoop en u Woord die instrument wat deur die krag van die Heilige Gees, hooploosheid verander in baie hoop.

Amen.

Bron:  versndag 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.