Sonsaktyd en doodloopstrate

Tog het die son spoedig weer opgekom, want die donker kan nie vir Jesus vaskeer nie. Hy is die Lig vir die wêreld, juis daar aan die kruis. Daar verhang die bordjies vir altyd. Daar verskuif donker na lig en dood na lewe. Daar eindig alle doodloopstrate!

’n Doodloopstraat doen presies wat die naam sê. Die pad hou op. Terwyl dit stuk-stuk met baie paaie rondom ons gebeur, is die grootste doodloopstraat in die geskiedenis die kruis van Golgota. Daar het Jesus Homself doodgeloop in die wreedheid van ons sonde. Tog is hierdie doodloopstraat die nuwe lewensroete vir elkeen wat in Hom glo. In Jesus se dood is daar lewe. Daarom dat die kruis vertel van God se nuwe begin met ons. Jesus se Godverlatenheid word die waarborg van God se nuwe nabyheid. Want anderkant die kruis staan daar immers ’n leë graf!

 

Bron: ekerk

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.