Soos ‘n boom

 

Voordat ons volgende week begin om die belangrikheid van spesifieke bome in die Bybel te bespreek, gaan ons eers let op vier kenmerke van bome waarna in die Bybel verwys word, en wat Christene moet nastreef. 

Psalm 1:3

Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is,

wat op die regte tyd vrugte dra

en waarvan die blare nie verdroog nie.

Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.

Om soos bome te wees, moet ons geplant, produktief, ‘n lus vir die oog en voorspoedig wees.

Bome word geplant

Soos ‘n boom moet ons verplant word, oorgeplant vanuit ons ou lewe na ‘n nuwe verhouding met Christus.  En dit is belangrik dat God self ons verplant, want in Matteus 15:13 lees ons: Maar Jesus antwoord: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word.

Bome is produktief

Let op die frase, “…by waterstrome geplant …” Indien ‘n boom nie water kry en sy wortels nie die water kan opsuig nie, sal dit verdroog en doodgaan.  Wanneer God jou plant, plant Hy jou in jou eie lewegewende bron, die Heilige Gees sodat jy kan groei en floreer en produktief kan wees vir Hom.  Jou wortels is geanker in hierdie lewegewende bron wat jou in staat stel om die vrug van die Gees te dra.

Môre kyk ons na wat ons van bome kan leer oor skoonheid en voorspoed.

Gebed: Hemelse Vader, dankie dat U self my in ‘n nuwe, lewende verhouding met U geplant het.  Dankie vir u Heilige Gees wat in my woon en my help om soos ‘n boom goeie vrugte vir U te dra. Amen.

Jeremia 17:7-8

Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel,

die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is;

so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is

en sy wortels na die stroom toe uitstoot,

nie die hitte voel as dit kom nie

en altyd groen blare het;

‘n droë jaar raak hom nie:

en hy hou nie op om vrugte te dra nie.

Bome is ‘n lus vir die oog

Kyk na die woorde in Jeremia: “en altyd groen blare het”. Nie net sal hierdie boom wat by water geplant is, vrugte dra nie, maar sy blare gaan nie verdroog nie. Hoekom het ‘n boom blare? Daar is verskeie wetenskaplike redes, maar daar is ook ‘n eenvoudige rede – ‘n boom het blare om dit mooi te laat lyk.  Bome is bedoel om mooi te lyk, hulle is dikwels daar om die droeë en lelike landskap te verfraai.

Bome wat by waterstrome geplant is het ‘n voortdurende bron van lewe en is vol groen blare wat nie verdroog nie.  Hulle is welig en altyd mooi.

Ons as Christene het ons eie bron van lewe – die Heilige Gees. Niks is mooier as ‘n Christen wat onder leiding van die Heilige Gees leef nie.

Bome is voorspoedig

Die boom in Jeremia is nie bekommerd gedurende die warm, droeë seisoen nie. Hy stuur sy wortels uit na die stroom en bekommer hom nie oor die droogte nie.

Miskien ken jy iemand wat hom of haar op die oog af oor niks bekommer nie, altyd glimlag of loop en sing.  Dit is nie dat die wêreld sulke persone nie raak nie; hulle merk dit net nie op nie want hulle is naby aan die water.

Die Here is ons bron. As ons ons vertroue in Hom stel, het ons nie nodig om bang te wees nie.

Gebed: Here, help my om my vertroue in U te stel. Laat my soos ‘n mooi boom volgens U wil groei. Amen.

 Bron:  versndag.co.za