Steek daardie generasiegapings oor


Terwyl eersgenoemdes ruim tyd spandeer op selfone en epos, spandeer die i-generasie meer tyd op SMS’e as aan telefoongesprekke. Ook verkies hulle Facebook bo epos.

 


Hoër lewensverwagtings lei ook tot splinternuwe generasiegapings tussen hoër ouderdomsgroepe. Beter mediese sorg is hier die rede. Nuwe tegnologie en kennis dryf verskuiwende generasiegapings. Beide se lewensduur is korter as ooit. Terwyl ‘n tipiese videospeletjie tans 60-70% van die totale verkope binne die eerste week na die bekendstelling verdien, is alle bestaande kennis in tegnologiese, mediese en meeste ander gebiede tans binne 4-8 jaar verouderd.


Hierdie vinnige veranderings en die gepaardgaande nuwe generasiegapings herinner my aan ‘n verlore generasie wat ontstaan het tussen Josua 24 en Rigters 2. Terwyl die ouer leiers van Israel plegtig vir Josua belowe het hulle sal die Here dien, vertel Rigters 2:10 dat die daaropvolgende generasie Godloos grootgeword het. Hulle het niks geweet van sy groot dade nie. Hoe keer ons ‘n herhaling van Rigters 2 in vandag se vloeibare wêreld? Wel, die Bybelse roete van die liefde is steeds tydloos en ook nie generasie-gebonde nie. Geen generasie is liefdesbestand nie. Of immuun teen respek nie. 1 Petrus 2:15-18 verduidelik hoe ‘n tydlose (en generasielose!) roete van goed doen in die Here se naam lyk. Dit sluit in respek vir ander; liefde vir medegelowiges; vrees vir God, en eerbied vir owerhede.


Interessant genoeg dink die Nuwe Testament nooit in terme van ouderdom wanneer die uitleef van geloof ter sprake is nie. Mense is nooit te jonk of te oud om die hartklop van die Bybel relevant agterna te leef nie. Petrus se woorde op Pinksterdag in Handelinge 2:17-18 verduidelik juis beeldryk dat die Gees met ouer mense in drome konnekteer, en met jonger mense in visioene.


Natuurlik moet ons nie blind wees vir groeiende generasiegapings nie. Verskillende ouderdomsgroepe moet mekaar daadwerklik dien met die Here se liefde en nie wag op betaalde geestelikes om dit namens hulle te doen nie. Eie-generasie bedienings is eietyds en noodsaaklik.


In dieselfde asem moet generasies ook vir ander generasies omgee as ons ‘n daadwerklike impak in die Here se Naam in Suid Afrika wil maak in die volgende jare. Die 2011 sensus bevind 29,2% van Suid Afrika se populasie is jonger as 14 jaar. Slegs 5,3% is ouer as 65, terwyl 49,2% Suid-Afrikaners jonger is as 24. Ouer persone moet dringend in hulle gemeenskappe aanmeld as mentors wat ander generasies kan dien en begelei. Jonger generasie kort dringend wyse mentors, terwyl ouer generasies weer by hulle moet kom leer hoe werk die nuwe tegnologiese wêreld!


Ons roeping is om generasiegapings tussen mense oor te steek in die Here se Naam. In Paulus se woorde in 1 Korintiërs 9 moet ons bereid wees om vir die Jode ‘n Jood te word en vir die Grieke ‘n Griek. Anders is nog verlore generasies ons voorland. Dalk is die huidige verlore generasie juis diegene wat in hul eie godsdienstige geriefsones verstik geraak het en niks meer omgee vir ander nie.

Bron:  ekerk.org