Suiwering van die Suurdeeg

Die Sanhedrin was verantwoordelik om die Paaslam te ondersoek vir tot 74 gebreke en as hulle nie gebreke gekry het nie was die lam goedgekeur vir ‘n offergawe, maar toe gaan hulle en pas die Tora aan en verander hulle Levitiese rol in ‘n besigheid. Hulle het hulle sosiale lewenstyl verander in godsdienstige leiers wat die Woord van die Here vir eie gewin aangepas het en so het hulle begin teer op God se mense en die op die bloed van die lam. Maar wat het gebeur? Instede daarvan dat God van die Romeine ontslae geraak het, het Hy van hulle ontslae geraak.

Die Here is altyd baie meer bekommerd oor die sondes in my en u lewe as oor die sondes in die lewens van die ongereddes. Die Here Jesus het die geldskieters (suurdeeg) uit die tempel verwyder omdat die oordeel in die huis van God begin. Nádat die Here Jesus die tempel gereinig het van hierdie skatte jagters en handelaars (suurdeeg) het die mense die verlamdes na Hom gebring en Hy het hulle gesond gemaak. Hierdie tekens het gevolg na die reiniging deur die Water, die Woord van God, Jesus Christus. Die Here Jesus het nooit toegelaat dat wonders en tekens verhewe was bo sonde belydenis wat deur Sy Woord geopenbaar is nie. Dieselfde het gebeur met Hanukah, die Joodse fees van wonderwerke. Die Jode wou Christus hier stenig toe Hy vir hulle vra: “Jesus antwoord hulle: Baie goeie werke het Ek julle getoon van my Vader. Oor watter een van dié werke stenig julle My? (Joh. 10:32).

As wonders en tekens regtig die sleutel is tot herlewing, hoekom het die Jode dan ‘n paar dae later uitgeroep: “Kruisig Hom, Kruisig Hom”, terwyl hulle geweet het dat die Here Jesus Lasarus uit die dood opgewek het en dat Hy die lammes laat loop, en die blindes laat sien het?

Die voorspoed predikers wat daarop aanspraak maak dat hulle al die wonderwerke gawes het is al baie lank saam met ons maar waar sien ons herlewing? Al wat ons sien is ‘n al groter en groter afval met een skandaal op die ander.

Bron: http://www.moriel.org/Teaching/Online/Crucified_Body

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.