Troues, begrafnisse en eredienste

TROUES

Voornemende huwelikspare moet vroegtydig (±4 maande voor die tyd) met een van die leraars in verbinding tree om die nodige huweliksvoorbereidingkursus te kan deurloop.

Dit is ’n intensiewe en omvattende kursus van 12 modules wat nie opsioneel is nie. Dit is met groot vrug in die verlede gebruik om egpare voor te berei vir die uitdagings van die huwelik. Indien u van die Vishoekgeboue, orrelis en koster gebruik wil maak, moet u asseblief vroegtydig bespreek deur met Corné in die kerkkantoor te skakel.   

BEGRAFNISSE

Indien u vir ’n begrafnisgeleentheid van een van Vishoek se leraars of die orrelis, koster, kerkgebou of saal wil gebruik maak, moet u asseblief ook voor die tyd met een van die leraars of Corné by die kerkkantoor in verbinding tree sodat die nodige reëlings getref kan word.  

    NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.