Uitstel is gevaarlik

 

Met sommige take kan ‘n mens waag om uit te stel, maar in die saak van ‘n mens se voorberei­ding vir die ewigheid is daar net één verstandige tyd: nou! ‘n Mens wat onderweg is ewigheid toe en nie van sy redding seker maak nie, word in die Bybel ‘n dwaas genoem: “Die ryk man het by hom­self ge­dink: ‘Mens, jy het baie goed wat weg­ge­sit is vir baie ja­re leef lekker.’ Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word,’ …so gaan dit met hom wat nie ryk is by God nie” (Luk12:20).

Die moordenaar aan die kruis was gelukkig dat hy geweet het, sy leeftyd is op ‘n einde en hy het voor hom ‘n won­derlike geleentheid om reg te maak. Die Verlosserko­ning hang langs hom aan sy kruis. Hy sê vir Jesus “’Je­sus, dink aan my wan­neer U in u koninkryk kom.’ Jesus antwoord hom: ‘Ek verseker jou, vandag sal jy saam met My in die pa­ra­dys wees’” (Luk23:43).

Die tronkbe­waar­der van Filippi was ook so ‘n verstandige man. Toe sy hart van God se koninkryk en van Jesus se evangelie bewus gemaak word, gryp hy dit dadelik aan: “…die be­waarder…het voor Paulus neergeval en gevra: ‘Menere, wat moet ek doen om gered te word?’ Hulle antwoord hom: ‘Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin….’ Hy en al sy mense is daar en dan gedoop” (Hand.16:29-34). Niemand kan bekostig om met hierdie afspraak laat te wees nie.

As u die weg ken, neem nou die stap om Jesus aan te neem as Verlosser: “Here Jesus, red my, asseblief.” So maak ‘n mens die deur van jou hart vir die kloppende Heiland oop. As u nie seker is nie, vra iemand se hulp. Maar moenie die saak van u redding vir ‘n dag uitstel nie.

“Here, vandag maak ek seker dat ek gered is.”

 
Bron:  kragvirvandag 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.